خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی GT86 » لوازم بدنه GT86 » درب صندوق GT86 مدل ۲۰۱۳
۶۴۴۰۱ PANEL SUB-ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01454 DESTINATION CODE=E3&OPTION CODE=NW ۱
SU003-01455 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW ۱
SU003-01458 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 ۱
۶۴۴۵۹ CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01472 ۲
۶۴۴۶۱ WEATHERSTRIP, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01469 ۱
۶۴۴۶۹ CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, NO.2
Not applicable
۶۴۵۱۰ HINGE ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, RH
SU003-01460 ۱
۶۴۵۲۰ HINGE ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, LH
SU003-01461 ۱
۶۴۵۳۰A SUPPORT ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01462 DESTINATION CODE=E3&OPTION CODE=JW ۲
SU003-01463 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW ۲
SU003-01464 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 ۲
۶۴۵۵۴ STOPPER, LUGGAGE DOOR BALANCER
SU003-01471 ۲
۶۴۶۲۰E STRIKER ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01467 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW ۱
SU003-01468 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 ۱
۶۴۶۵۰ CLOSER ASSY, LUGGAGE DOOR
SU003-01465 ۱
۶۴۶۶۰ CABLE ASSY, LUGGAGE CLOSER
SU003-01406 ۱
SU003-00025 *** STD. PART
SU003-01413 *** STD. PART
SU003-02789 *** STD. PART
SU003-02806 *** STD. PART
SU003-02898 *** STD. PART
SU003-02980 *** STD. PART
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید