خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم گیربکس و جلوبندی کمری » شلنگ هیدرولیک کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۴۴۳۲۷A GASKET, PRESSURE PORT, NO.1
۴۴۳۲۷-۳۰۰۳۰ ۱ $۲٫۹۷
۴۴۳۴۸A HOSE, OIL RESERVOIR TO PUMP, NO.1
۴۴۳۴۸-۰۶۲۲۰  شلنگ مخزن به پمپ هیدرولیک ۱
۴۴۴۰۲ COOLER SUB-ASSY, POWER STEERING OIL, NO.1
۴۴۴۰۲-۰۶۰۶۰  خنک کن روغن جعبه فرمان ۱
۴۴۴۰۶ TUBE SUB-ASSY, RETURN
۴۴۴۰۶-۰۶۱۴۰ ۱
۴۴۴۱۰ TUBE ASSY, PRESSURE FEED
۴۴۴۱۰-۰۶۱۹۰  شلنگ فشار قوی پمپ به جعبه فرمان ۱
۴۴۴۱۲D HOSE, RETURN, NO.1
۴۴۴۱۲-۸Y005 ۱
۴۴۴۱۲E HOSE, RETURN, NO.2
۴۴۴۱۲-۸Y004 ۱
۴۴۴۱۶ TUBE, RETURN(FOR STEERING GEAR OUTLET)
۴۴۴۱۶-۰۶۱۴۰ ۱
۴۴۴۱۶E BOLT, UNION(FOR RETURN TUBE)
۹۶۳۴۱-۴۱۶۰۳ ۱ $۱۰٫۴۰
۹۰۰۸Y-00011 *** STD. PART
۹۰۱۱۹-۱۰۹۰۶ *** STD. PART $۳٫۹۵
۹۰۱۷۹-۰۶۲۹۹ *** STD. PART $۰٫۷۹
۹۰۱۷۹-۰۸۰۶۱ *** STD. PART $۰٫۹۱
۹۰۴۶۴-۰۰۶۶۱ *** STD. PART $۲٫۷۳
۹۰۴۶۷-۱۶۰۱۹ *** STD. PART $۳٫۱۲
۹۰۴۶۷-۲۱۰۱۰ *** STD. PART $۳٫۶۰
۹۱۶۱۱-B0825 *** STD. PART $۱٫۱۱
۹۱۶۳۱-J0612 *** STD. PART $۰٫۷۹
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید