خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم گیربکس و جلوبندی کمری » ساعت گیربکس کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۳۵۲۱۰ SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.1
۳۵۲۱۰-۲۱۰۱۰  سلونوئید گیربکس ۱ ۱ $۱۹۱٫۹۵
۳۵۲۲۰ SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.2
۳۵۲۲۰-۲۱۰۱۰  سلونوئید گیربکس ۲ ۱ $۱۹۱٫۹۵
۳۵۲۳۰ SOLENOID ASSY, TRANSMISSION 3WAY, NO.2
۳۵۲۳۰-۲۱۰۱۰  سلونوئید ۱ $۳۰۷٫۴۰
۳۵۲۴۰ SOLENOID ASSY, AUTOMATIC TRANSMISSION 3WAY
۳۵۲۴۰-۲۱۰۱۰  سلونوئید ۱ $۳۰۷٫۴۰
۳۵۲۹۰A SOLENOID ASSY, LINE PRESSURE CONTROL
۳۵۲۹۰-۲۱۰۱۰  سلونوئید ۱ $۲۰۳٫۱۴
۳۵۳۳۰ STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL
۳۵۳۳۰-۰۶۰۱۰  فیلتر گیربکس ۱ $۹۸٫۰۵
۳۵۳۳۹ GASKET, OIL STRAINER
۹۰۳۰۱-۳۲۰۱۰ ۱ $۳٫۵۸
۳۵۴۱۰ BODY ASSY, TRANSMISSION VALVE
۳۵۴۱۰-۴۸۰۱۱  ساعت گیربکس ۱ $۱,۶۱۱٫۶۱
۳۵۴۱۸ VALVE, MANUAL
۳۵۴۱۸-۲۱۰۱۱ ۱ $۶۳٫۶۲
۳۵۴۲۴C PISTON, C-1 ACCUMULATOR
۳۵۴۲۴-۲۱۰۱۰ ۱ $۵۸٫۱۶
۳۵۴۲۴D SPRING, COMPRESSION (FOR C-1 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۵۰۱-۲۲۰۳۹ ۱ $۴٫۳۵
۳۵۴۲۴E RING, O (FOR C-1 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۳۰۱-۲۷۰۰۸ UPPER ۱ $۳٫۵۸
۹۰۳۰۱-۳۰۰۰۷ LOWER ۱ $۳٫۵۸
۳۵۴۲۶D PISTON, C-3 ACCUMULATOR
۳۵۴۰۶-۲۱۰۱۰ ۱ $۴۲٫۴۲
۳۵۴۲۶E SPRING, COMPRESSION (FOR C-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۹۰۵-۰۱۰۳۵ ۱ $۵٫۱۸
۳۵۴۲۶F RING, O (FOR C-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۳۰۱-۳۰۰۰۷ ۱ $۳٫۵۸
۳۵۴۲۷K PISTON, B-3 ACCUMULATOR
۳۵۴۲۷-۲۱۰۱۰ ۱ $۴۹٫۴۶
۳۵۴۲۷L SPRING, COMPRESSION (FOR B-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۵۰۱-۲۲۰۳۸ INNER ۱ $۳٫۸۴
۹۰۵۰۱-۲۵۰۵۳ OUTER ۱ $۴٫۳۵
۳۵۴۲۷M RING, O (FOR B-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۳۰۱-۲۸۰۰۸ ۱ $۳٫۵۸
۳۵۴۸۲-۲۱۰۲۰ *** STD. PART $۲٫۸۵
۸۲۱۲۵J WIRE, TRANSMISSION
۸۲۱۲۵-۲۸۱۸۰  سیم کشی گیربکس ۱ $۴۴٫۷۲
۸۲۱۲۵L RING, O(FOR TRANSMISSION WIRE)
۹۰۳۰۱-۲۱۰۰۹ ۱ $۳٫۱۵
۹۰۱۰۵-۰۵۰۲۳ *** STD. PART $۰٫۵۵
۹۰۱۰۵-۰۶۰۲۸ *** STD. PART $۰٫۸۳
۹۰۱۰۵-۰۶۰۷۰ *** STD. PART $۱٫۵۴
۹۰۱۰۵-۰۶۰۷۱ *** STD. PART $۱٫۵۴
۹۱۵۱۱-C0625 *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۶۱۱-۶۰۶۲۰ *** STD. PART $۱٫۳۴
 

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید