خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم گیربکس و جلوبندی کمری » جعبه فرمان کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۴۴۲۰۰ LINK ASSY, POWER STEERING
۴۴۲۰۰-۳۳۴۱۱  جعبه فرمان ۱ $۱,۸۶۱٫۹۲
۴۴۲۵۰ GEAR ASSY, POWER STEERING(FOR RACK & PINION)
Not applicable
۴۵۰۴۶ END SUB-ASSY, TIE ROD, RH
۴۵۰۴۶-۲۹۲۵۵  سیبک فرمان راست ۱ $۶۴٫۰۴
۴۵۰۴۶A NUT, CASTLE(FOR TIE ROD END)
۹۰۱۷۱-۱۲۰۲۸ ۲ $۱٫۹۴
۴۵۰۴۷ END SUB-ASSY, TIE ROD, LH
۴۵۰۴۶-۲۹۲۵۵  سیبک فرمان چپ ۱ $۶۴٫۰۴
۴۵۵۰۳ END SUB-ASSY, STEERING RACK
۴۵۵۰۳-۳۹۱۳۵  قرقری فرمان ۲ $۱۶۷٫۰۴
۴۵۵۰۳B WASHER, CLAW(FOR STEERING RACK END)
۹۰۲۱۴-۱۴۰۰۲ OD=37 ۲ $۱٫۳۴
۴۵۵۳۵ BOOT, STEERING RACK, NO.1
۴۵۵۳۵-۰۷۰۱۰ (L)گردگیر جعبه فرمان ۱ $۱۵٫۲۲
۴۵۵۳۵-۳۳۰۲۰ (J) ۱ $۱۵٫۲۲
۴۵۵۳۵B CLIP(FOR STEERING RACK BOOT)
۹۰۰۸۰-۴۶۱۵۳ (L) ۲ $۱٫۱۵
۹۰۴۶۷-۱۹۰۲۱ ۲ $۱٫۴۶
۴۵۵۳۵D CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.1)
۹۰۴۶۰-۵۸۰۰۶ ۱ $۶٫۵۶
۴۵۵۳۶ BOOT, STEERING RACK, NO.2
۴۵۵۳۵-۰۷۰۱۰ (L)گردگیر جعبه فرمان ۱ $۱۵٫۲۲
۴۵۵۳۵-۳۳۰۲۰ (J) ۱ $۱۵٫۲۲
۴۵۵۳۶A CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.2)
۹۰۴۶۰-۵۸۰۰۶ ۱ $۶٫۵۶
۰۴۴۴۵-۳۳۰۹۰ لوازم جعبه فرمان
۹۰۱۷۹-۱۴۰۴۹ *** STD. PART $۱٫۹۴

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید