خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی NX » لوازم الکتریکی و کامپیوتر NX » راهنما زیر چراغ NX
۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ *** STD. PART $۲٫۴۱
۸۱۵۱۰N BULB, FRONT TURN SIGNAL LAMP
۹۰۹۸۱-۱۵۰۲۱  لامپ راهنما زیر چراغ ۲ $۵٫۱۴
۸۱۵۱۵J SOCKET PLUG, FRONT TURN SIGNAL LAMP
۹۰۰۷۵-۶۰۰۲۸ ۲ $۹٫۹۲
۸۱۶۱۰L راهنما زیر چراغ راست
۸۱۶۱۰-۷۸۰۲۰ ۱
۸۱۶۱۰-۷۸۰۴۰ KOREA SPEC&HEADLAMP-HIGH BEAM(LED)&CLEARANCE LAMP-WITH(LED TURN LAMP)&FRONT FOG LAMP-WITH(FOG & CORNERING LAMP) ۱
۸۱۶۱۰-۷۸۰۵۰ HEADLAMP-HIGH BEAM(LED & AUTOMATIC HIGH BEAM)&CLEARANCE LAMP-WITH(LED TURN LAMP) ۱
۸۱۶۱۰-۷۸۰۸۰ CLEARANCE LAMP-WITH(LED TURN LAMP) ۱
۸۱۶۲۰A راهنما زیر چراغ چپ
۸۱۶۲۰-۷۸۰۲۰ ۱
۸۱۶۲۰-۷۸۰۴۰ KOREA SPEC&HEADLAMP-HIGH BEAM(LED)&CLEARANCE LAMP-WITH(LED TURN LAMP)&FRONT FOG LAMP-WITH(FOG & CORNERING LAMP) ۱
۸۱۶۲۰-۷۸۰۵۰ HEADLAMP-HIGH BEAM(LED & AUTOMATIC HIGH BEAM)&CLEARANCE LAMP-WITH(LED TURN LAMP) ۱
۸۱۶۲۰-۷۸۰۸۰ CLEARANCE LAMP-WITH(LED TURN LAMP) ۱
۹۰۱۶۷-۵۰۰۶۳ *** STD. PART
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید