خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » رادیاتور آب هایلوکس ۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴
۱۶۱۱۹A GASKET, THERMOSTAT GUIDE
۱۶۱۱۹-۷۵۰۲۰ ۱ $۴٫۳۵
۱۶۱۲۸A PLATE, WATER PUMP THERMOSTAT GUIDE
۱۶۱۲۸-۷۵۰۲۰ ۱ $۲۵٫۱۱
۱۶۱۹۲-۷۱۰۱۰ *** STD. PART $۲٫۸۱
۱۶۲۶۱ HOSE, WATER BY-PASS
۱۶۲۶۱-۷۵۰۴۰  شلنگ رادیاتور ۱ $۶٫۱۷
۱۶۲۶۱A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR WATER BY-PASS HOSE)
۹۶۱۳۵-۵۱۳۰۰ ۲ $۳٫۲۰
۱۶۲۶۴ شلنگ رادیاتور ۲
Not applicable
۱۶۲۶۴A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2)
Not applicable
۱۶۲۶۷ HOSE, WATER BY-PASS, NO.3
۱۶۲۶۷-۷۵۰۱۰  شلنگ رادیاتور ۳ ۱ $۱۱٫۸۲
۱۶۲۶۷A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.3)
۹۶۱۳۵-۵۱۳۰۰ ۲ $۳٫۲۰
۱۶۲۶۸ PIPE, WATER BY-PASS, NO.1
۱۶۲۶۸-۷۵۰۸۰  لوله رادیاتور ۱ ۱ $۴۷٫۴۰
۱۶۲۶۸G GASKET(FOR WATER BY-PASS PIPE)
۱۷۱۷۵-۷۵۰۱۰ ۱ $۳٫۰۰
۱۶۲۷۸ لوله رادیاتور ۲
Not applicable
۱۶۲۸۱ شلنگ رادیاتور ۴
Not applicable
۱۶۲۸۱A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.4)
Not applicable
۱۶۲۸۲ شلنگ رادیاتور ۵
Not applicable
۱۶۲۸۲A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.5)
Not applicable
۱۶۲۸۳ شلنگ رادیاتور ۶
Not applicable
۱۶۲۸۳A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.6)
Not applicable
۱۶۳۲۱ INLET, WATER
۱۶۳۲۱-۰W010 ۱ $۳۷٫۲۴
۱۶۳۲۵ GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.1
۱۶۳۲۵-۷۶۰۱۰ ۱ $۶٫۰۱
۱۶۳۳۱ OUTLET, WATER
۱۶۳۳۱-۰W010 ۱ $۳۳٫۵۷
۱۶۳۳۱A ترموستات
۹۰۹۱۶-۰۳۱۲۰ WAX TYPE (OPENING TEMPERATURE – FULLY OPEN TEMPERATURE) 82-95 ۱ $۴۱٫۷۴
۱۶۳۴۱ GASKET, WATER OUTLET
۱۶۳۴۱-۷۵۰۲۰ ۱ $۳٫۸۷
۱۶۳۶۱ پروانه
۱۶۳۶۱-۷۵۰۲۰ ۱ $۹۱٫۶۵
۱۶۳۸۱ BAR, FAN BELT ADJUSTING
۱۶۳۸۱-۷۵۰۵۰ ۱ $۱۸٫۱۹
۱۶۳۸۵ SLIDER, FAN BELT ADJUSTING
۱۶۳۸۵-۷۵۰۳۰ ۱ $۹٫۹۲
۱۶۴۰۰ RADIATOR ASSY
۱۶۴۰۰-۷۵۲۸۰  رادیاتور آب ۱ $۴۵۶٫۰۸
۱۶۴۷۰ TANK ASSY, RADIATOR RESERVE
۱۶۴۷۰-۷۵۰۷۰  مخزن ذخیره آب ۱ $۱۳۳٫۷۱
۱۶۴۷۰A HOSE OR PIPE(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
Not applicable
۱۶۴۷۰B CLAMP OR CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE)
Not applicable
۱۶۴۷۰J HOSE, NO.3(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
Not applicable
۱۶۴۷۰M GROMMET
۹۰۴۸۰-۲۵۰۲۵ ۱ $۱۰٫۵۲
۱۶۴۷۰R HOSE, NO.2(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
Not applicable
۱۶۴۷۱ CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK
۱۶۴۰۵-۷۵۰۷۰  درب مخزن رادیاتور ۱ $۱۸٫۸۲
۱۶۵۶۱ SEAL, RADIATOR TO SUPPORT, NO.1
۱۶۵۶۱-۵۴۰۵۰ PLANT NO.P11 ۱ $۳۷٫۱۶
۱۶۵۷۱ HOSE, RADIATOR, INLET
۱۶۵۷۱-۷۵۱۰۰  شلنگ ورودی رادیاتور ۱ $۳۳٫۶۱
۱۶۵۷۱A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR INLET)
۹۰۴۶۷-۳۷۰۰۵ ۲ $۶٫۰۱
۱۶۵۷۲ HOSE, RADIATOR, OUTLET
۱۶۵۷۲-۷۵۱۳۰  شلنگ خروجی رادیاتور ۱ $۲۴٫۹۹
۱۶۵۷۲A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR OUTLET NO.1)
۹۰۴۶۷-۳۷۰۰۵ ۲ $۶٫۰۱
۱۶۵۷۳B HOSE, RADIATOR, NO.3
۱۶۵۷۳-۷۵۰۳۰  شلنگ رادیاتور ۳ ۱ $۲۷٫۲۰
۱۶۵۷۳C CLAMP OR CLIP, RADIATOR HOSE, NO.3
۹۰۴۶۷-۳۷۰۰۵ ۲ $۶٫۰۱
۱۶۵۷۷C PIPE, RADIATOR
۱۶۵۷۷-۷۵۰۲۰  لوله رادیات ۱ $۱۱۴٫۵۴
۱۶۵۸۱ CLAMP, HOSE(FOR WATER HOSE)
۱۶۵۸۱-۷۵۰۱۰ ۱ $۱۰٫۳۶
۱۶۷۱۱ SHROUD, FAN
۱۶۷۱۱-۷۵۱۰۰  بادگیر رادیات ۱ $۱۳۹٫۶۱
۱۶۷۱۲ SHROUD, FAN, NO.2
۱۶۷۱۲-۷۵۰۶۰ ۱ $۵۵٫۷۱
۱۶۷۱۲A CLIP
۹۰۴۶۸-۰۶۰۹۲ ۲ $۱٫۷۰
۱۶۷۱۵A BRACKET, FAN SHROUD, NO.2
Not applicable

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید