خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس » پمپ هيدروليك هايلوكس ۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴
۰۴۴۴۶ GASKET KIT, POWER STEERING PUMP
۰۴۴۴۶-۳۰۱۲۰  لوازم جعبه فرمان ۱ $۴۰٫۳۳
۴۴۳۰۲ HOUSING SUB-ASSY, VANE PUMP, FRONT
۴۴۳۰۲-۳۴۰۱۰ ۱ $۱۸۱٫۵۱
۴۴۳۰۲G SEAL, OIL, NO.2(FOR VANE PUMP HOUSING)
۹۰۳۱۱-۱۷۰۰۷ ۱ $۷٫۲۴
۴۴۳۰۵ CAP SUB-ASSY, VANE PUMP OIL RESERVOIR
۴۴۳۰۵-۲۲۰۴۰  درب پمپ هيدروليك ۱ $۱۸٫۹۰
۴۴۳۰۸ UNION SUB-ASSY, PRESSURE PORT
۴۴۳۰۸-۲۶۰۴۱ ۱ $۲۶٫۰۲
۴۴۳۱۱ PULLEY, VANE PUMP
۴۴۳۱۱-۳۴۰۲۰  پولي پمپ هيدروليك ۱ $۱۵۰٫۴۰
۴۴۳۱۲ SHAFT, VANE PUMP
۴۴۳۱۲-۲۶۰۱۰ ۱ $۲۶٫۸۱
۴۴۳۱۲A BEARING(FOR VANE PUMP SHAFT)
۹۰۳۶۳-۱۷۰۱۳ ۱ $۵۴٫۶۴
۴۴۳۱۲B RING, SNAP, NO.1(FOR VANE PUMP SHAFT)
۹۰۵۲۰-۱۵۰۰۵ ۱ $۱٫۶۲
۴۴۳۱۲G RING, SNAP, NO.2(FOR VANE PUMP SHAFT BEARING)
۹۰۵۲۱-۴۴۰۰۲ ۱ $۳٫۱۶
۴۴۳۱۳ ROTOR, VANE PUMP
۴۴۳۱۳-۲۶۰۶۰ NO MARK ۱ $۱۱۷٫۵۸
۴۴۳۱۳-۲۶۰۷۰ MARK 1 ۱ $۱۱۷٫۵۸
۴۴۳۱۳-۲۶۰۸۰ MARK 2 ۱ $۱۱۷٫۵۸
۴۴۳۱۳-۲۶۰۹۰ MARK 3 ۱ $۱۱۷٫۵۸
۴۴۳۱۳-۲۶۱۰۰ MARK 4 ۱ $۱۱۷٫۵۸
۴۴۳۲۰ PUMP ASSY, VANE
۴۴۳۲۰-۳۵۵۶۰  پمپ هيدروليك ۱ $۱,۰۱۲٫۹۰
۴۴۳۲۴A HOUSING, PUMP, REAR
۴۴۳۲۴-۳۴۰۱۰ ۱ $۶۳٫۶۲
۴۴۳۲۶ RING, CAM(FOR VANE PUMP)
۴۴۳۲۵-۳۲۲۷۰ NO MARK ۱ $۱۰۲٫۲۴
۴۴۳۲۵-۳۲۲۸۰ MARK 1 ۱ $۱۰۲٫۲۴
۴۴۳۲۵-۳۲۲۹۰ MARK 2 ۱ $۱۰۲٫۲۴
۴۴۳۲۵-۳۲۳۰۰ MARK 3 ۱ $۱۰۲٫۲۴
۴۴۳۲۵-۳۲۳۱۰ MARK 4 ۱ $۱۰۲٫۲۴
۴۴۳۲۶A PIN, STRAIGHT(FOR VANE PUMP CAM RING)
۹۰۲۵۰-۰۴۰۷۱ L=23.3, OD=4.0 ۲ $۰٫۸۳
۴۴۳۲۷C GASKET, VANE PUMP HOUSING
۴۴۳۲۷-۲۶۰۱۰ ۱ $۱۱٫۳۵
۴۴۳۳۰ VALVE ASSY, FLOW CONTROL
۴۴۳۳۰-۲۶۰۷۱ MARK A ۱ $۱۹۵٫۲۷
۴۴۳۳۰-۲۶۰۸۱ MARK B ۱ $۱۹۵٫۲۷
۴۴۳۳۰-۲۶۰۹۱ MARK C ۱ $۱۹۵٫۲۷
۴۴۳۳۰-۲۶۱۰۱ MARK D ۱ $۱۹۵٫۲۷
۴۴۳۳۰-۲۶۱۱۱ MARK E ۱ $۱۹۵٫۲۷
۴۴۳۳۰-۲۶۱۲۱ MARK F ۱ $۱۹۵٫۲۷
۴۴۳۳۰A SPRING, COMPRESSION(FOR FLOW CONTROL VALVE)
۹۰۵۰۱-۱۳۰۳۴ ۱ $۲٫۱۰
۴۴۳۳۷A RING, O(FOR POWER STEERING SUCTION PORT)
۹۰۳۰۱-۱۱۰۱۶ ۱ $۳٫۰۱
۴۴۳۳۸A RING, O(FOR PRESSURE PORT UNION)
۹۰۳۰۱-۱۹۰۱۸ ID=19.2, OD=22.3 ۱ $۳٫۰۱
۴۴۳۴۲ PLATE, VANE PUMP SIDE, REAR
۴۴۳۴۲-۲۶۰۲۰ ۱ $۲۳٫۴۸
۴۴۳۴۲A RING, O(FOR VANE PUMP SIDE PLATE REAR)
۹۰۳۰۱-۱۸۰۰۷ INNER ۱ $۳٫۱۵
۹۰۳۰۱-۴۷۰۰۱ OUTER ۱ $۳٫۴۴
۴۴۳۴۵B PLATE, VANE PUMP
۴۴۳۴۵-۲۶۰۱۰ L=15.000 ۱۰ $۱۰٫۶۰
۴۴۳۴۵-۲۶۰۲۰ L=14.998 ۱۰ $۱۰٫۶۰
۴۴۳۴۵-۲۶۰۳۰ L=14.996 ۱۰ $۱۰٫۶۰
۴۴۳۴۵-۲۶۰۴۰ L=14.994 ۱۰ $۱۰٫۶۰
۴۴۳۴۵-۲۶۰۵۰ L=14.992 ۱۰ $۱۰٫۶۰
۴۴۳۶۰ RESERVOIR ASSY, VANE PUMP OIL
۴۴۳۰۶-۳۵۲۵۰  مخزن پمپ هيديوليك ۱ $۲۲۸٫۱۷
۹۰۱۰۵-۰۸۱۹۲ *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۰۱۰۵-۰۸۱۹۴ *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۰۱۱۹-۰۸۰۳۵ *** STD. PART $۱٫۳۴
۹۰۱۷۸-۱۲۰۰۳ *** STD. PART $۱٫۲۷
۹۰۲۰۶-۳۱۰۰۱ *** STD. PART $۱٫۲۷
۹۰

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید