خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس » پلوس جلو هايلوكس ۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴
۰۴۴۳۸ BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT
۰۴۴۳۸-۳۵۰۲۲  گردگير پلوس كامل ۲ $۱۱۵٫۰۵
۰۴۴۳۸A BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT
۰۴۴۳۸-۳۵۰۱۲  گردگير پلوس داخلي ۲ $۷۱٫۸۰
۴۳۴۰۳ JOINT SET, FRONT AXLE INBOARD, RH
۴۳۴۰۳-۳۵۰۲۰  سه شاخ پلوس راست ۱ $۴۶۰٫۶۵
۴۳۴۰۴ JOINT SET, FRONT AXLE INBOARD, LH
۴۳۴۰۳-۳۵۰۲۰  سه شاخه پلوس چپ ۱ $۴۶۰٫۶۵
۴۳۴۱۰ SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, RH
۴۳۴۳۰-۳۵۰۲۲  پلوس كامل راست ۱ $۷۳۱٫۷۹
۴۳۴۱۱B RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER)
۹۰۵۲۰-۲۹۰۲۸ ۲ $۲٫۶۵
۴۳۴۲۰ SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, LH
۴۳۴۳۰-۳۵۰۲۲  پلوس كامل چپ ۱ $۷۳۱٫۷۹
۴۳۴۴۷A CLAMP, NO.1 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT SETTING)
۹۰۹۴۹-۰۱۲۲۱ ۲ $۴٫۷۴
۴۳۴۴۷B CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT SETTING)
۹۰۹۴۹-۰۱۱۳۵ ۲ $۹٫۲۵
۴۳۴۴۸A CLAMP, NO.1 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT SETTING)
۹۰۹۴۹-۰۱۲۲۱ ۲ $۴٫۷۴
۴۳۴۴۸B CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT SETTING)
۹۰۹۴۹-۰۱۲۲۲ ۲ $۹٫۲۵
۴۳۴۶۰ SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, RH
۴۳۴۶۰-۳۹۱۷۵  سرپلوس راست ۱ $۴۹۷٫۳۴
۴۳۴۷۰ SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, LH
۴۳۴۶۰-۳۹۱۷۵  سرپلوس چپ ۱ $۴۹۷٫۳۴
۴۳۵۰۱K SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB RH)
۹۰۳۰۴-۷۶۰۰۵ ۱ $۲۷٫۹۵
۴۳۵۰۲K SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB LH)
۹۰۳۰۴-۷۶۰۰۵ ۱ $۲۷٫۹۵
۹۰۱۷۹-۱۲۰۴۷ *** STD. PART

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید