خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس » ديفرانسيل جلو هايلوكس ۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴
۴۱۰۳۹A GEAR KIT, DIFFERENTIAL
۴۱۰۳۹-۳۴۰۳۰  كيت دنده دشلي ۱ $۲۲۹٫۵۹
۴۱۱۰۱A CARRIER SUB-ASSY, DIFFERENTIAL, FRONT
۴۱۱۰۱-۳۵۰۶۰  كله گاوي جلو ۱ $۵۸۶٫۳۰
۴۱۱۱۰F ديفرانسيل جلو
۴۱۱۱۰-۳۵۳۶۰ FINAL GEAR RATIO=43:10=4.300 ۱ $۲,۵۵۲٫۸۶
۴۱۱۱۴B BOLT, FRONT DIFFERENTIAL BEARING CAP
۹۰۱۰۵-۱۲۰۵۳ ۴ $۲٫۱۷
۴۱۱۸۱ COVER, FRONT DIFFERENTIAL CARRIER
۴۱۱۰۸-۳۵۰۱۰ ۱ $۲۹۴٫۵۱
۴۱۱۸۱C PLUG, BREATHER (FOR FRONT DIFFERENTIAL CARRIER COVER)
۹۰۹۳۰-۰۳۰۳۱ ۱ $۹٫۷۳
۴۱۱۸۱D PLUG (FOR FRONT DIFFERENTIAL FILLER)
۹۰۳۴۱-۱۸۰۰۶ ۱ $۴٫۶۷
۴۱۱۸۱E PLUG (FOR FRONT DIFFERENTIAL DRAIN)
۹۰۳۴۱-۱۸۰۳۰ ۱ $۵٫۳۰
۴۱۱۸۱F GASKET (FOR FRONT DIFFERENTIAL FILLER PLUG)
۱۲۱۵۷-۱۰۰۱۰ ۱ $۰٫۹۱
۴۱۱۸۱G GASKET (FOR FRONT DIFFERENTIAL DRAIN PLUG)
Not applicable
۴۱۲۰۱T FINAL GEAR KIT, DIFFERENTIAL, FRONT
Not applicable
۴۱۲۰۴D FLANGE SUB-ASSY, FRONT DRIVE PINION COMPANION, FRONT
۴۱۲۰۴-۳۵۰۵۰  فلنچ ديفرانسيل جلو ۱ $۱۰۸٫۸۸
۴۱۲۱۱A BEARING, TAPERED ROLLER (FOR FRONT DRIVE PINION FRONT)
۹۰۳۶۶-۳۰۰۲۲ ۱ $۸۸٫۸۰
۴۱۲۱۱B BEARING, TAPERED ROLLER (FOR FRONT DRIVE PINION REAR)
۹۰۳۶۶-۳۵۰۲۳ ۱ $۱۴۵٫۰۲
۴۱۲۱۴C SLINGER, FRONT DIFFERENTIAL DRIVE PINION OIL
۴۱۲۱۴-۳۵۰۲۰ ۱ $۷٫۳۵
۴۱۲۲۲B BOLT (FOR FRONT DIFFERENTIAL RING GEAR SET)
۹۰۱۰۱-۱۱۳۵۳ ۱۰ $۱٫۲۳
۴۱۲۲۲F PLATE, FORNT DIFFERENTIAL RING GEAR SET BOLT LOCK
۴۱۲۲۲-۳۵۰۳۰ ۵ $۳٫۶۸
۴۱۲۳۱F SPACER, FRONT DIFFERENTIAL DRIVE PINION BEARING
۴۱۲۳۱-۲۲۰۱۰ ۱ $۱۵٫۷۸
۴۱۲۵۲A DEFLECTOR, DUST (FOR FRONT DIFFERENTIAL)
۴۱۲۵۲-۳۰۰۱۰ ۱ $۷٫۵۵
۴۱۳۰۴F SHAFT SUB-ASSY, DIFFERENTIAL SIDE GEAR, RH
۴۱۳۰۴-۳۵۰۲۰ ۱ $۱۶۰٫۸۴
۴۱۳۰۴G BOLT, SERRATION (FOR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT)
۹۰۱۱۴-۱۲۰۱۱ ۱۲ $۲٫۱۳
۴۱۳۰۴H RING, HOLE SNAP (FOR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT)
۹۰۵۲۱-۲۹۰۰۲ ۲ $۱٫۱۹
۴۱۳۰۴P SEAL, OIL (FOR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT)
۹۰۳۱۱-۳۵۰۳۲ ۲ $۱۷٫۴۰
۴۱۳۰۹F SHAFT SUB-ASSY, DIFFERENTIAL SIDE GEAR, LH
۴۱۳۰۹-۳۵۰۱۰ ۱ $۴۱۵٫۴۲
۴۱۳۰۹G BEARING (FOR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT)
۹۰۳۶۹-۳۶۰۰۹ ۱ $۱۴۹٫۷۳
۴۱۳۰۹H RING, SHAFT SNAP (FOR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT)
۹۰۵۲۰-۳۳۰۰۸ ۱ $۲٫۸۱
۴۱۳۱۱B WASHER, PLATE (FOR FRONT DIFFERENTIAL CASE)
۹۰۲۰۱-۵۰۰۰۳ T=2.58 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۰۴ T=2.61 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۰۵ T=2.64 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۰۶ T=2.67 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۰۷ T=2.70 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۰۸ T=2.73 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۰۹ T=2.76 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۱۰ T=2.79 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۱۱ T=2.82 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۱۲ T=2.85 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۱۳ T=2.88 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۱۴ T=2.91 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۱۵ T=2.94 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۱۶ T=2.97 ۲ $۵٫۹۳
۹۰۲۰۱-۵۰۰۱۷ T=3.00 ۲ $۷٫۰۴
۹۰۲۰۱-۵۰۰۱۸ T=3.03 ۲ $۷٫۰۴
۹۰۲۰۱-۵۰۰۱۹ T=3.06 ۲ $۷٫۰۴
۹۰۲۰۱-۵۰۰۲۰ T=3.09 ۲ $۷٫۰۴
۹۰۲۰۱-۵۰۰۲۱ T=3.12 ۲ $۷٫۰۴
۹۰۲۰۱-۵۰۰۲۲ T=3.15 ۲ $۷٫۰۴
۹۰۲۰۱-۵۰۰۲۳ T=3.18 ۲ $۷٫۰۴
۹۰۲۰۱-۵۰۰۲۴ T=3.21 ۲ $۷٫۰۴
۹۰۲۰۱-۵۰۰۲۵ T=3.24 ۲ $۷٫۰۴
۴۱۳۲۰ TUBE ASSY, FRONT DIFFERENTIAL
۴۱۳۲۰-۳۵۰۱۱ ۱ $۱۷۶٫۰۲
۴۱۳۳۱F GEAR, FRONT DIFFERENTIAL SIDE
Not applicable
۴۱۳۳۶G COVER, DUST(FOR FRONT DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT)
۴۱۳۳۶-۲۲۰۱۰ RH ۱ $۹٫۰۹
۴۱۳۳۶-۲۸۰۱۰ LH ۱ $۹٫۲۵
۴۱۳۴۱F PINION, FRONT DIFFERENTIAL
Not applicable
۴۱۳۴۲A PIN, STRAIGHT (FOR FRONT DIFFERENTIAL PINION SHAFT)
۹۰۲۵۰-۰۶۰۵۸ ۱ $۲٫۶۹
۴۱۳۴۲F SHAFT, FRONT DIFFERENTIAL PINION, NO.1
۴۱۳۴۲-۲۲۰۲۱ ۱ $۲۰٫۲۰
۴۱۳۵۱F WASHER, FRONT DIFFERENTIAL PINION THRUST
۴۱۳۵۱-۳۰۰۶۰ ۲ $۳٫۰۴
۴۱۳۶۱F WASHER, FRONT DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.1
۴۱۳۶۱-۳۰۰۴۰ T=1.0 ۲ $۷٫۵۵
۴۱۳۶۱-۳۰۰۵۰ T=1.1 ۲ $۷٫۵۵
۴۱۳۶۱-۳۰۰۶۰ T=1.2 ۲ $۷٫۵۵
۴۱۳۶۱-۳۰۰۷۰ T=1.3 ۲ $۷٫۵۵
۴۱۳۶۱-۳۰۰۸۰ T=1.4 ۲ $۷٫۸۷
۴۱۳۶۱-۳۰۰۹۰ T=1.5 ۲ $۷٫۸۷
۴۱۳۶۱-۳۰۱۰۰ T=1.6 ۲ $۷٫۸۷
۴۳۶۳۱ CASE, FRONT AXLE DIFFERENTIAL
۴۱۳۱۱-۲۲۰۶۰ ۱ $۳۹۵٫۴۵
۴۳۶۳۱A BEARING, FRONT AXLE DIFFERENTIAL
۹۰۳۶۸-۵۰۰۰۶ OUTER ۲ $۸۸٫۸۰
۴۳۶۳۷C NUT, CASTLE (FOR FRONT AXLE DRIVE PINION)
۹۰۱۷۹-۱۸۰۲۰ ۱ $۲٫۲۵
۴۳۶۴۰C SPACER OR WASHER, FRONT AXLE DRIVE PINION THRUST
۹۰۲۰۱-۳۵۳۹۶ T=2.36, MARK 05 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۳۹۷ T=2.39, MARK 06 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۳۹۸ T=2.42, MARK 07 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۳۹۹ T=2.43, MARK 08 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۴۰۰ T=2.48, MARK 09 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۴۰۱ T=2.51, MARK 10 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۴۰۲ T=2.54, MARK 11 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۴۰۳ T=2.57, MARK 12 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۴۰۴ T=2.60, MARK 13 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۴۳۸ T=2.63, MARK 14 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۴۳۹ T=2.66, MARK 15 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۴۴۰ T=2.69, MARK 16 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۴۴۱ T=2.72, MARK 17 ۱ $۵٫۷۷
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۵ T=2.24, MARK 01 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۶ T=2.27, MARK 02 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۷ T=2.30, MARK 03 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۸ T=2.33, MARK 04 ۱ $۴٫۱۹
۴۳۶۴۰G SEAL, TYPE T OIL (FOR FRONT AXLE DIFFERENTIAL CARRIER)
۹۰۳۱۱-۳۸۰۴۷  كاسه نمد ديفرانسيل جلو ۱ $۱۰٫۷۱
۹۰۱۰۱-۱۴۰۳۶ ***

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید