خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » سرسيلندر هايلوكس ۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴
۱۱۱۰۱ HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
۱۱۱۰۱-۷۹۲۹۵  سرسيلندر ۱ $۱,۷۸۷٫۲۸
۱۱۱۰۱A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)
۹۰۹۱۰-۰۲۰۹۱  پيچ سر سيلندر ۱۰ $۸٫۴۲
۱۱۱۰۱B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET)
۹۰۲۰۱-۱۲۲۲۲ ۱۰ $۱٫۳۴
۱۱۱۰۱E SENSOR, CAM POSITION
سنسور ميل سوپاپ
۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD
۱۱۱۱۵-۷۵۰۳۱  واشر سرسيلندر ۱ $۷۷٫۳۱
۱۱۱۱۶A PLUG, TIGHT, NO.1
۹۶۴۱۱-۶۲۸۰۰ ۱ $۶٫۲۹
۱۱۱۱۷E PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
۹۰۳۴۱-۲۷۰۰۶ ۳ $۱۰٫۴۴
۱۱۱۱۷H GASKET(FOR WATER HOLE)
۹۰۴۳۰-۲۷۰۰۵ ۳ $۲٫۶۹
۱۱۱۲۲ گايد سوپاپ هوا
۱۱۱۲۲-۱۶۰۱۰ STD ۸ $۱۳٫۰۵
۱۱۱۲۳-۱۶۰۱۰ O/S 0.05 ۸ $۱۳٫۰۵
۱۱۱۲۶ گايد سوپاپ دود
۱۱۱۲۶-۵۰۰۵۰ STD ۸ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۲۷-۵۰۰۵۰ O/S 0.05 ۸ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۳۱ SEAT, INTAKE VALVE
۱۱۱۳۱-۷۵۰۴۰ STD ۸ $۱۰٫۳۲
۱۱۱۳۲-۷۵۰۴۰ O/S 0.03 ۸ $۱۰٫۳۲
۱۱۱۳۵ SEAT, EXHAUST VALVE
۱۱۱۳۵-۷۶۰۳۰ STD ۸ $۱۱٫۶۶
۱۱۱۳۶-۷۶۰۳۰ O/S 0.03 ۸ $۱۱٫۶۶
۱۱۱۵۱A
۹۰۲۵۳-۱۰۰۰۶ L=7, OD=10 ۴ $۱٫۱۱
۱۱۱۵۹A BOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP)
۹۰۱۱۹-۰۷۰۰۹ ۲۰ $۱٫۱۱
۱۱۱۸۱ PLATE, CYLINDER HEAD, REAR
۱۱۱۸۱-۷۵۰۲۱ ۱ $۹٫۴۹
۱۱۱۸۲ GASKET, CYLINDER HEAD REAR PLATE
۱۱۱۸۲-۷۵۰۱۰ ۱ $۳٫۱۲
۱۱۱۸۳ PLUG, SEMICIRCULAR
۱۱۱۸۳-۵۰۰۱۰ ۲ $۱۰٫۵۶
۱۱۱۹۳ GASKET, SPARK PLUG TUBE
۱۱۱۹۳-۱۵۰۱۰ ۴ $۱۱٫۹۰
۱۱۲۰۱ COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
۱۱۲۰۱-۷۵۰۴۰  درب سوپاپ ۱ $۳۳۳٫۵۷
۱۱۲۰۱B WASHER, SEAL(FOR CYLINDER HEAD COVER)
۹۰۲۱۰-۰۷۰۰۱ ۱۰ $۲٫۶۹
۱۱۲۰۱H BOLT(FOR CYLINDER HEAD COVER)
۹۱۵۱۱-J0625  پيچ درب سوپاپ ۱۰ $۰٫۷۹
۱۱۲۱۳ GASKET, CYLINDER HEAD COVER
۱۱۲۱۳-۷۵۰۳۰  واشر درب سوپاپ ۱ $۲۶٫۶۸
۱۲۱۰۸ CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
۱۲۱۸۰-۶۵۰۱۱  درب روغن ۱ $۱۷٫۶۷
۱۲۱۰۸A GASKET(FOR OIL FILLER CAP)
۹۰۴۳۰-۳۷۱۴۰ ۱ $۱٫۵۸
۹۰۱۰۵-۰۸۰۷۶ *** STD. PART $۱٫۱۱
۹۰۱۰۵-۰۸۳۳۹ *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۰۳۳۹-۳۶۰۰۱ *** STD. PART $۳٫۲۰
۹۱۵۱۱-A0612 *** STD. PART $۰٫۷۹
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید