خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » دنده اويل هايلوكس ۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴
۱۵۱۰۰B
۱۵۱۸۸-۷۵۰۲۱ ۱ $۷٫۳۵
۱۵۱۰۲ ROTOR SET, OIL PUMP
۱۵۱۰۳-۷۵۰۲۰  دنده اويل پمپ ۱ $۵۹٫۴۲
۱۵۱۰۴ STRAINER SUB-ASSY, OIL
۱۵۱۰۴-۷۵۰۸۰  توري اويل پمپ ۱ $۱۰۲٫۷۲
۱۵۱۱۵ COVER, OIL PUMP
۱۵۱۱۵-۷۵۰۲۰  كاور سيني اويل پمپ ۱ $۴۰٫۲۵
۱۵۱۳۱ VALVE, OIL PUMP RELIEF
۱۵۱۳۱-۲۴۰۱۰ ۱ $۶٫۱۷
۱۵۱۳۲ SPRING, OIL PUMP RELIEF VALVE
۱۵۱۳۲-۷۵۰۲۰ NO.1 ۱ $۳٫۰۴
۱۵۱۳۲-۷۵۰۲۱ NO.2 ۱ $۳٫۰۴
۱۵۱۳۵ RETAINER, OIL PUMP RELIEF VALVE
۱۵۱۳۵-۷۵۰۴۰ ۱ $۱٫۹۴
۱۵۱۴۷ GASKET, OIL STRAINER
۱۵۱۴۷-۷۵۰۲۰ ۱ $۱٫۷۸
۹۰۱۷۹-۰۸۰۴۰ *** STD. PART $۱٫۳۸
۹۱۶۴۱-C0814 *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۳۲۲۰-۱۶۰۱۴ *** STD. PART $۰٫۸۳
۹۶۱۵۱-۰۱۵۰۰ *** STD. PART $۲٫۶۹
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید