خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » دريچه سوخت و سوزن انژكتور هايلوكس ۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴
۲۲۲۱۰ BODY ASSY, THROTTLE
۲۲۲۱۰-۷۵۲۶۰  دريچه سوخت ۱ $۱,۲۵۴٫۳۹
۲۲۲۱۵ GASKET, THROTTLE BODY COVER
۲۲۲۱۵-۷A680 ۱ $۴٫۵۱
۲۲۲۷۰ VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY)
۲۲۲۷۰-۷۵۰۵۰ ۱ $۴۴۰٫۳۲
۲۲۲۷۱ GASKET, THROTTLE BODY
۲۲۲۷۱-۷۵۰۲۰ ۱ $۲٫۶۹
۲۳۲۵۰ INJECTOR ASSY, FUEL
۲۳۲۰۹-۷۹۱۴۵  سوزن انژكتور ۴ $۲۸۸٫۷۴
۲۳۲۵۰B RING, O(FOR FUEL INJECTOR)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۲۴ ۴ $۳٫۰۱
۲۳۲۷۰ DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
۲۳۲۰۷-۴۶۰۱۰ ۱ $۷۷٫۶۹
۲۳۲۷۰B GASKET(FOR PULSATION DAMPER HOSE)
۲۳۲۷۹-۷۴۰۱۰ ۲ $۱٫۴۶
۲۳۲۷۳C HOSE, FUEL, NO.2
۲۳۲۷۳-۷۵۰۹۰ ۱ $۱۷٫۵۵
۲۳۲۷۳D CLIP(FOR FUEL HOSE NO.2)
۹۶۱۳۵-۵۱۱۰۰ ۲ $۲٫۶۹
۲۳۲۸۰ REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE
۲۳۲۸۰-۷۵۰۲۰  فشار شكن بنزين ۱ $۱۵۲٫۰۶
۲۳۲۸۰E RING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۲۴ ۱ $۳٫۰۱
۲۳۲۹۱ INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
۲۳۲۹۱-۷۳۰۱۰ ۴ $۹٫۴۹
۲۳۳۰۰P FILTER, FUEL(FOR EFI)
۲۳۳۰۰-۷۵۱۱۰ ۱ $۴۷٫۰۴
۲۳۸۰۱P PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.1
۲۳۸۰۱-۷۵۰۸۰ ۱ $۶۶٫۷۸
۲۳۸۰۱W CLIP, FUEL TUBE CONNECTOR
۹۰۹۲۳-۰۷۰۱۰ ۱ $۲٫۶۵
۲۳۸۰۳B PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.3
۲۳۸۰۳-۷۵۰۴۰ ۱ $۲۵٫۹۴
۲۳۸۰۷ PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
۲۳۸۰۷-۷۵۰۲۱  ريل سوخت ۱ $۸۳٫۹۴
۲۳۸۱۱C HOSE, FUEL(FOR FUEL PIPE TO PRESSURE REGULATOR)
۹۰۴۴۵-۱۲۲۹۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=120 ۱ $۴٫۶۷
۲۳۸۱۱D CLIP, HOSE(FOR FUEL HOSE)
۹۶۱۳۵-۵۱۱۰۰ ۲ $۲٫۶۹
۲۳۸۴۱B CLAMP, FUEL PIPE, NO.1(FOR EFI)
۹۰۴۶۹-۱۲۰۱۲

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید