خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم بدنه RX » اسپویلر عقب لکسوس RX350 مدل ۲۰۱۲
۷۶۰۸۵ اسپویلر عقب به تفکیک رنگها
۷۶۰۸۵-۴۸۱۲۱-A0 WHITE PEARL CS., 077 ۱
۷۶۰۸۵-۴۸۱۲۱-B2 SILVER M.M., 1G1 ۱
۷۶۰۸۵-۴۸۱۲۱-B3 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۷۶۰۸۵-۴۸۱۲۱-C0 BLACK, 212 ۱
۷۶۰۸۵-۴۸۱۲۱-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۷۶۰۸۵-۴۸۱۲۱-D0 RED MC.CS., 3R1 ۱
۷۶۰۸۵-۴۸۱۲۱-E2 SLEEK ECRU ME., 4U7 ۱
۷۶۰۸۵-۴۸۱۲۱-J1 SILVERY BLUE ME., 8U9 ۱
۷۶۶۰۷ MUDGUARD SUB-ASSY, QUARTER PANEL, REAR RH
گل پخس کن عقب چپ
۷۶۶۰۸ MUDGUARD SUB-ASSY, QUARTER PANEL, REAR LH
گل پخش کن عقب راست
۷۶۸۷۲ PROTECTOR, REAR SPOILER, NO.1
Not applicable
۷۶۸۷۳ PROTECTOR, REAR SPOILER, NO.2
۷۶۸۷۳-۴۸۰۲۱ ۳
۷۶۸۷۵ PROTECTOR, REAR SPOILER, NO.4
Not applicable
۷۶۸۸۷ SEAL, REAR SPOILER
۷۶۸۸۷-۴۸۰۱۰ ۱
۷۶۸۸۷F SEAL, REAR SPOILER, NO.2
۷۶۸۸۷-۴۸۰۲۰ ۱
۷۶۸۸۷G SEAL, REAR SPOILER, NO.3
۷۶۸۸۷-۴۸۰۳۰ ۱
۷۶۸۹۳ COVER, REAR SPOILER, NO.1
۷۶۸۹۳-۴۸۰۱۰ ۲
۹۰۱۵۹-۵۰۲۳۷ *** STD. PART € ۰٫۸۸
۹۰۱۵۹-۶۰۴۲۲ *** STD. PART € ۰٫۹۶
۹۰۱۸۲-۰۶۰۰۶ *** STD. PART
۹۰۱۸۳-۰۶۰۱۹ *** STD. PART € ۰٫۸۸
۹۰۲۴۹-۰۶۱۳۲ *** STD. PART € ۲٫۸۶
۹۰۴۶۷-۰۹۰۷۵ *** STD. PART € ۱٫۱۳
۹۰۴۶۷-۰۹۲۰۶ *** STD. PART € ۱٫۱۰
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید