خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم بدنه RX » شیشه بالا بر درب عقب لکسوس RX350 مدل ۲۰۱۲
۶۸۷۵۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER RH
۶۸۷۵۰-۲۰۱۲۱  لولای بالایی درب عقب راست ۱ € ۳۹٫۴۳
۶۸۷۶۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER LH
۶۸۷۶۰-۲۰۱۲۱  لولای بالایی درب عقب چپ ۱ € ۳۹٫۴۳
۶۸۷۷۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER RH
۶۸۷۷۰-۵۲۰۳۱  لولای پایینی درب عقب راست ۱ € ۳۹٫۴۳
۶۸۷۸۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER LH
۶۸۷۸۰-۵۲۰۳۱  لولای پایینی درب عقب چپ ۱ € ۳۹٫۴۳
۶۹۸۰۳ REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, RH
۶۹۸۰۱-۴۸۰۶۰  دستگاه شیشه بالابر راست ۱
۶۹۸۰۴ REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, LH
۶۹۸۰۲-۴۸۰۷۰  دستگاه شیشه بالابر چپ ۱
۸۵۷۱۰F MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
۸۵۷۱۰-۴۸۰۸۰  موتور دستگاه شیشه بالا بر راست ۱
۸۵۷۲۰E MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, LH
۸۵۷۲۰-۴۸۰۹۰  موتور دستگاه شیشه بالابر چپ ۱
۹۰۱۰۵-۰۶۲۶۰ *** STD. PART € ۰٫۷۱
۹۰۱۰۵-۰۸۲۹۱ *** STD. PART € ۰٫۹۶
۹۰۱۰۵-۰۸۴۴۸ *** STD. PART € ۰٫۸۵
۹۰۱۱۹-۰۶۹۸۴ *** STD. PART
۹۰۱۶۸-۵۰۰۴۰ *** STD. PART € ۰٫۹۶
 
.

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید