خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم بدنه RX » شیشه بالا بر درب جلو لکسوس RX350 مدل ۲۰۱۲
۶۸۷۱۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH
۶۸۷۱۰-۱۲۱۵۱  لولای بالایی درب جلو راست ۱ € ۴۳٫۴۲
۶۸۷۲۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER LH
۶۸۷۲۰-۱۲۱۵۱  لولای بالایی درب جلو چپ ۱ € ۴۳٫۴۲
۶۸۷۳۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH
۶۸۷۳۰-۱۲۱۲۰  لولای پایینی درب جلو راست ۱ € ۴۸٫۵۴
۶۸۷۴۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH
۶۸۷۴۰-۱۲۱۲۰  لولای پایینی درب جلو راست ۱ € ۴۸٫۵۴
۶۹۸۰۱ REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, RH
۶۹۸۰۱-۴۸۰۵۰  دستگاه شیشه بالابر راست ۱
۶۹۸۰۲ REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, LH
۶۹۸۰۲-۴۸۰۶۰  دستگاه شیشه بالابر چپ ۱
۸۵۷۱۰E MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
۸۵۷۱۰-۴۸۰۹۰  موتور دستگاه شیشه بالابر راست ۱
۸۵۷۲۰D MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, LH
۸۵۷۲۰-۴۸۱۰۰  موتور دستگاه شیشه بالابر چپ ۱
۹۰۱۰۵-۰۶۲۶۰ *** STD. PART € ۰٫۷۱
۹۰۱۰۵-۰۸۲۹۱ *** STD. PART € ۰٫۹۶
۹۰۱۰۵-۰۸۴۴۸ *** STD. PART € ۰٫۸۵
۹۰۱۱۹-۰۶۹۸۴ *** STD. PART
۹۰۱۶۸-۵۰۰۴۰ *** STD. PART € ۰٫۹۶
 
ط

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید