خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم بدنه RX » شیشه جلو لکسوس RX350 مدل ۲۰۱۲
۵۳۳۸۳B SEAL, HOOD TO COWL TOP
۵۳۳۸۳-۴۸۰۵۰ ۱
۵۵۳۵۶D CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۵۶-۴۸۰۴۰ ۲
۵۵۷۰۱ PANEL SUB-ASSY, COWL
۵۵۷۰۰-۴۸۱۱۱ ۱
۵۵۷۰۱J PANEL SUB-ASSY, COWL TOP, OUTER
۵۵۷۰۱-۴۸۱۱۱ ۱
۵۵۷۰۵B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, RH
۵۵۷۰۵-۴۸۰۵۰ ۱
۵۵۷۰۶B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, LH
۵۵۷۰۶-۴۸۰۵۰ ۱
۵۵۷۸۱E LOUVER SUB-ASSY, COWL TOP VENTILATOR
۵۵۷۰۸-۴۸۰۷۰ ۱
۵۵۷۸۳A PAD, COWL TOP SILENCER
۵۵۷۸۳-۴۸۰۶۰ ۱
۵۵۷۸۴C PAD, COWL TOP SILENCER, LH
۵۵۷۸۴-۴۸۰۶۰ ۱
۵۵۷۸۸A PROTECTOR, COWL TOP VENTILATOR LOUVER
۵۵۷۸۸-۴۸۰۶۰ ۱
۵۵۸۱۵E SEAL, FRONT VENTILATOR, NO.1
۵۵۸۱۵-۴۸۰۱۰ ۲
۵۶۱۱۱ شیشه جلو
۵۶۱۰۱-۴۸۳۶۰ LAMINATED GLASS, T=5.36, GREEN ۱
۵۶۱۰۱-۴۸۴۵۰ LAMINATED GLASS, T=5.36, GREEN, HEAD UP DISPLAY-WITH ۱
۵۶۱۱۴ RETAINER, WINDSHIELD GLASS
۵۶۱۱۴-۲۲۰۵۰ ۲ € ۵٫۱۵
۵۶۱۱۵A STOPPER, WINDSHIELD GLASS, NO.1
۵۶۱۱۵-۲۲۰۱۰ ۲ € ۲٫۲۲
۵۶۱۱۶C STOPPER, WINDSHIELD GLASS, NO.2
۵۶۱۱۶-۲۲۰۵۰ ۲ € ۲٫۱۵
۵۶۱۱۷A لاستیک دور شیشه
۵۶۱۱۷-۵۰۱۴۰ *D, L=1439 ۱ € ۱۴٫۸۷
۵۶۱۱۹ SEAL, WINDSHIELD GLASS
۵۶۱۱۹-۴۸۰۵۰  لاستیک دور شیشه ۱
۹۰۱۱۹-۰۶۴۸۰ *** STD. PART € ۰٫۹۹
۹۰۱۷۹-۰۶۲۱۹ *** STD. PART € ۰٫۸۸
۹۰۴۶۷-۱۰۲۰۶ *** STD. PART € ۱٫۳۸
۹۰۵۶۰-۱۰۱۰۸ *** STD. PART € ۲٫۸۲
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید