خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی اوریون » لوازم بدنه اوریون » قفل و لولای کاپوت اوریون
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۰۶۱۶۰  لولای کاپوت راست ۱
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۰۶۱۷۰  لولای کاپوت چپ ۱
۵۳۴۴۰A SUPPORT ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۴۰-۰۶۰۸۰  جک کاپوت راست ۱
۵۳۴۵۰A SUPPORT ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۵۰-۰۶۰۷۰  جک کاپوت چپ ۱
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-۰۶۰۴۰ ۴
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۰۶۱۵۰  قفل کاپوت ۱
۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۰۹۰۵۵ WD=0.9, CW=21, NO.1 ۱ $۲٫۱۰
۹۰۵۰۶-۱۲۰۶۳ WD=1.2, CW=8.5, NO.2 ۱ $۲٫۱۰
۹۰۵۰۶-۱۸۰۶۷ WD=1.8, CW=13, NO.3 ۱ $۲٫۱۳
۵۳۶۰۱ اهرم قفل کاپوت
۵۳۶۱۱-YC030-B3 GRAY, TRIM1* ۱
۵۳۶۱۱-YC030-E2 GREGE, TRIM4* ۱
۵۳۶۳۰ CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL
۵۳۶۳۰-۰۶۱۱۰  سیم کاپوت ۱

diag_1twy3bd

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید