خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر » پلوس لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۰۴۴۳۸F BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD, RH
۰۴۴۲۷-۶۰۰۹۰  گردگیر پلوس کامل ۱ $۱۳۲٫۲۱
۰۴۴۳۸G BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, RH
۰۴۴۳۷-۶۰۰۵۰  گردگیر پلوس سمت دیفرانسیل ۱ $۸۲٫۴۷
۰۴۴۳۸H BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD, LH
۰۴۴۲۷-۶۰۰۹۰  گردگیر پلوس کامل ۱ $۱۳۲٫۲۱
۰۴۴۳۸J BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, LH
۰۴۴۳۷-۶۰۰۵۰  گردگیر پلوس سمت دیفرانسیل ۱ $۸۲٫۴۷
۴۱۳۳۶D COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH
۴۱۳۳۶-۳۵۰۲۰ ۱ $۸٫۳۰
۴۱۳۳۶E COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, LH
۴۱۳۳۶-۳۵۰۲۰ ۱ $۸٫۳۰
۴۳۴۰۳ JOINT SET, FRONT AXLE INBOARD, RH
۴۳۴۰۳-۶۰۰۳۰  پلوس سمت دیفرانسیل ۱ $۷۰۶٫۳۳
۴۳۴۰۳A RING, SHAFT SNAP (FOR FR AXLE INBOARD JOINT SET SETTING)
۹۰۵۲۱-۳۷۰۱۰ ۲ $۱٫۷۰
۴۳۴۰۳D RING, HOLE SNAP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT SET)
۴۳۴۲۵-۶۰۰۲۰ ۲ $۱٫۸۲
۴۳۴۰۴ JOINT SET, FRONT AXLE INBOARD, LH
۴۳۴۰۳-۶۰۰۳۰  پلوس سمت دیفرانسیل ۱ $۷۰۶٫۳۳
۴۳۴۱۰ پلوس کامل راست
۴۳۴۳۰-۶۰۰۷۰ (۰۹/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۷) ۱ $۸۱۹٫۸۹
۴۳۴۳۰-۶۰۰۷۱ (۰۱/۲۰۰۸ – ۱۲/۲۰۱۱) ۱ $۷۸۰٫۸۳
۴۳۴۱۰M OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, RH
۹۰۳۱۱-۴۷۰۱۳  کاسه نمد پلوس راست ۱ $۲۳٫۳۳
۴۳۴۱۱B RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER)
۴۳۴۲۵-۶۰۰۳۰ ۲ $۱٫۰۳
۴۳۴۲۰ پلوس کامل سمت چپ
۴۳۴۳۰-۶۰۰۷۰ (۰۹/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۷) ۱ $۸۱۹٫۸۹
۴۳۴۳۰-۶۰۰۷۱ (۰۱/۲۰۰۸ – ۱۲/۲۰۱۱) ۱ $۷۸۰٫۸۳
۴۳۴۲۰H OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, LH
۹۰۳۱۱-۴۷۰۱۲  کاسه نمد پلوس چپ ۱ $۱۴٫۰۴
۴۳۴۴۷A CLAMP, NO.1 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT SETTING)
۴۲۳۴۵-۶۰۱۴۰ ۲ $۱۴٫۶۷
۴۳۴۴۷B CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT SETTING)
۴۲۳۴۵-۶۰۱۳۰ ۲ $۷٫۴۳
۴۳۴۴۸A CLAMP, NO.1 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT SETTING)
۴۲۳۴۵-۶۰۱۳۰ ۲ $۷٫۴۳
۴۳۴۴۸B CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT SETTING)
۴۲۳۴۵-۶۰۱۵۰ ۲ $۹٫۸۱
۴۳۴۶۰ پلوس سمت چرخ راست
۴۳۴۶۰-۶۹۱۱۵ (۰۹/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۰۷) ۱ $۷۲۰٫۶۸
۴۳۴۶۰-۶۹۱۷۵ (۰۱/۲۰۰۸ – ۱۲/۲۰۱۱) ۱ $۶۸۱٫۸۲
۴۳۴۷۰ پلوس سمت چرخ چپ
۴۳۴۶۰-۶۹۱۱۵ (۰۹/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۰۷) ۱ $۷۲۰٫۶۸
۴۳۴۶۰-۶۹۱۷۵ (۰۱/۲۰۰۸ – ۱۲/۲۰۱۱) ۱ $۶۸۱٫۸۲
۴۳۵۰۱K SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB RH)
۹۰۳۰۴-۹۴۰۰۱  کاسه نمد پلوس سمت توپی چرخ راست ۱
۴۳۵۰۲K SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB LH)
۹۰۳۰۴-۹۴۰۰۱  کاسه نمد پلوس سمت توپی چرخ چپ ۱

diag_2ljwow

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید