خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر » میل فرمان لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۴۵۰۲۰B ACTUATOR OR UPR BRACKET ASSY, STEERING LOCK
۴۵۰۲۰-۳۰A60 ۱ $۳۸۶٫۴۰
۴۵۰۲۶D COVER SUB-ASSY, STEERING COLUMN HOLE
۴۵۰۲۵-۶۰۱۷۰ ۱ $۹۸٫۸۰
۴۵۲۰۳A SHAFT, STEERING INTERMEDIATE, NO.2
۴۵۲۰۳-۶۰۱۶۰  چهارشاخه فرمان وسط۲ ۱ $۲۴۷٫۷۴
۴۵۲۲۰ SHAFT ASSY, STEERING INTERMEDIATE
۴۵۲۲۰-۶۰۲۶۰  چهارشاخه فرمان وسط ۱ $۳۲۷٫۱۳
۴۵۲۵۰ COLUMN ASSY, STEERING
۴۵۲۵۰-۶۰A00  میل فرمان ۱ $۱,۰۹۰٫۳۵
۴۵۲۸۶B قاب بالایی فرمان
۴۵۲۸۶-۶۰۴۹۰-C0 BLACK, TRIM1* ۱ $۵۰٫۹۶
۴۵۲۸۶-۶۰۴۹۰-E0 DK. BROWN, TRIM4* ۱ $۵۰٫۹۶
۴۵۲۸۷ قاب پایینی فرمان
۴۵۲۸۷-۶۰۵۱۰-C0 BLACK, TRIM1* ۱ $۷۷٫۷۳
۴۵۲۸۷-۶۰۵۱۰-E0 DK. BROWN, TRIM4* ۱ $۷۷٫۷۳
۴۵۸۱۷ STOPPER, STEERING SHAFT THRUST
۴۵۸۱۷-۶۰۰۲۰ ۱ $۱۵٫۹۳
۴۵۸۹۷ BOLT, STEERING LOCK SET
۴۵۸۹۷-۱۲۰۲۰ ۲ $۳٫۹۵
۹۰۱۱۹-۰۸۵۶۰ *** STD. PART $۱٫۴۶
۹۰۱۷۸-۰۶۰۱۲ *** STD. PART $۱٫۰۷
۹۱۵۱۱-B0614 *** STD. PART $۰٫۷۹
۹۳۵۶۸-۵۵۰۱۴ *** STD. PART $۰٫۴۳
۹۴۱۵۱-۸۱۰۰۰ *** STD. PART $۱٫۲۷

diag_2ljwow

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید