خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر » لنت جلو لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۰۴۴۶۵ لنت ترمز جلو
۰۴۴۶۵-۶۰۲۸۰ MARK ADVICS PV565H ۱ $۱۳۵٫۳۶
۰۴۴۷۹ CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT
۰۴۴۷۸-۶۰۰۷۰  لوازم سیلندر چرخ جلو ۱ $۵۱٫۳۴
۰۴۹۴۵ SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT
۰۴۹۴۵-۶۰۰۸۰  صفحه لنت ترمز جلو ۱ $۷۹٫۷۵
۰۴۹۴۷ FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT
۰۴۹۴۷-۶۰۱۴۰  خار لنت ترمز جلو ۱ $۱۷٫۹۹
۳۱۴۷۸B CAP, BLEEDER PLUG(FOR FRONT DISC BRAKE)
۳۱۴۷۸-۳۰۰۱۰ ۲ $۲٫۲۱
۴۷۵۴۷B PLUG, BLEEDER(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۵۴۷-۲۰۰۳۰ ۲ $۷٫۲۷
۴۷۷۰۳ COVER SUB-ASSY, DISC BRAKE DUST, FRONT RH
۴۷۷۰۳-۶۰۰۹۰ ۱ $۹۰٫۲۲
۴۷۷۰۴ COVER SUB-ASSY, DISC BRAKE DUST, FRONT LH
۴۷۷۰۴-۶۰۰۹۰ ۱ $۹۰٫۲۲
۴۷۷۱۰A BOLT, HEXAGON(FOR FRONT DISC BRAKE CALIPER)
۹۱۶۷۲-L1240 *۱۲-۱٫۲۵PX40-30 ۴ $۲٫۵۳
۴۷۷۳۰ CYLINDER ASSY, FRONT DISC BRAKE, RH
۴۷۷۳۰-۶۰۲۸۰  سیلندر ترمز چرخ جلو راست ۱ $۶۳۲٫۶۷
۴۷۷۳۱ PISTON, FRONT DISC BRAKE
۴۷۷۳۱-۶۰۲۸۰  پیستون سیلندر ترمز چرخ جلو ۸ $۳۰٫۶۸
۴۷۷۳۱A RING, SET(FOR FRONT DISC BRAKE PISTON)
۹۰۵۲۲-۵۶۰۰۳ ۸ $۱٫۸۲
۴۷۷۴۸ SPRING, ANTI-RATTLE, NO.1(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۷۴۸-۶۰۲۸۰ ۲ $۴٫۵۱
۴۷۷۴۸B PIN, W/HOLE(FOR FRONT DISC BRAKE ANTI-RATTLE)
۹۰۲۴۰-۰۶۰۲۴ ۴ $۰٫۹۹
۴۷۷۴۸C SPRING, ANTI-RATTLE, NO.2(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۷۴۳-۶۰۲۸۰ ۲ $۴٫۵۱
۴۷۷۵۰ CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, LH
۴۷۷۵۰-۶۰۲۸۰  سیلندر ترمز چرخ جلو چپ ۱ $۶۳۲٫۶۷

diag_2ljwow

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید