خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر » ساعت گیربکس لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۳۵۲۰۵A SPRING SUB-ASSY, B-3 ACCUMULATOR
۳۵۲۰۵-۶۰۰۱۰ ۱ $۳٫۹۱
۳۵۲۰۵B RING, HOLE SNAP (FOR B-3 ACCUMULATOR SPRING)
۹۰۵۲۱-۲۲۰۰۴ ۱ $۲٫۶۵
۳۵۲۰۷B SPRING SUB-ASSY, C-2 ACCUMULATOR
۳۵۲۰۷-۲۲۰۱۰ ۱ $۳٫۶۸
۳۵۲۰۷C RING, HOLE SNAP (FOR C-2 ACCUMULATOR SPRING)
۹۰۵۲۱-۲۲۰۰۴ ۱ $۲٫۶۵
۳۵۲۰۸B SPRING SUB-ASSY, C-3 ACCUMULATOR
۳۵۲۰۸-۶۰۰۱۰ ۱ $۳٫۵۶
۳۵۲۰۸C RING, HOLE SNAP (FOR C-3 ACCUMULATOR SPRING)
۹۰۵۲۱-۲۲۰۰۴ ۱ $۲٫۶۵
۳۵۲۱۰ SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.1
۳۵۲۱۰-۵۰۰۱۰ ۲ $۱۹۱٫۹۵
۳۵۲۳۰ SOLENOID ASSY, TRANSMISSION 3WAY, NO.2
۳۵۲۳۰-۶۰۰۱۰ ۱ $۳۳۶٫۳۸
۳۵۲۴۰ SOLENOID ASSY, AUTOMATIC TRANSMISSION 3WAY
۳۵۲۴۰-۶۰۰۲۰ ۱ $۳۳۶٫۳۸
۳۵۲۵۰A SOLENOID ASSY, TRANSMISSION, NO.3
۳۵۲۵۰-۶۰۰۱۰ ۱ $۳۳۶٫۳۸
۳۵۲۵۰B RING, O NO.3(FOR TRANSMISSION SOLENOID)
۹۰۳۰۱-۰۶۰۰۴ ۱ $۳٫۱۵
۳۵۲۵۱ BODY, CHECK BALL
۳۵۲۵۱-۳۰۰۲۰ ۱ $۳۴٫۳۶
۳۵۲۵۱A SPRING, COMPRESSION (FOR CHECK BALL BODY)
۹۰۵۰۱-۰۳۰۰۵ ۱ $۱٫۲۷
۳۵۲۸۰ SOLENOID ASSY, LOCK UP CONTROL
۳۵۲۸۰-۳۰۰۵۰ ۱ $۲۱۱٫۰۵
۳۵۲۸۵ PLATE, SOLENOID LOCK
۳۵۲۸۵-۳۴۰۱۰ ۲ $۱٫۲۷
۳۵۲۹۰ SOLENOID ASSY, LINE PRESSURE CONTROL
۳۵۲۹۰-۳۴۰۱۰ ۱ $۲۱۱٫۰۵
۳۵۲۹۰B PIN, STRAIGHT (FOR LINE PRESSURE CONTOROL SOLENOID)
۹۰۲۵۰-۰۳۰۴۵ ۴ $۰٫۵۱
۳۵۳۳۰ STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL
۳۵۳۳۰-۶۰۰۵۰  صافی گیربکس ۱ $۱۱۸٫۶۹
۳۵۳۳۰A RING, O (FOR OIL STRAINER)
۹۰۳۰۱-۳۱۰۱۴ ۱ $۳٫۰۱
۳۵۴۱۰ BODY ASSY, TRANSMISSION VALVE
۳۵۴۱۰-۶۰۶۱۰  ساعت گیربکس ۱ $۱,۸۵۱٫۷۲
۳۵۴۲۴D SPRING, COMPRESSION (FOR C-1 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۵۰۱-۲۰۱۷۳ INNER ۱ $۲٫۸۵
۹۰۵۰۱-۲۱۰۴۰ OUTER ۱ $۳٫۵۲
۳۵۴۲۴F VALVE, C-1 ACCUMULATOR
۳۵۴۲۴-۶۰۰۳۰ ۱ $۲۳٫۱۷
۳۵۴۲۵A PISTON, C-2 ACCUMULATOR
۳۵۴۲۵-۵۰۰۲۰ ۱ $۲۴٫۹۹
۳۵۴۲۵B SPRING, COMPRESSION (FOR C-2 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۵۰۱-۲۲۰۶۲ ۱ $۴٫۱۱
۳۵۴۲۵C RING, O (FOR C-2 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۳۰۱-۲۰۰۰۸ UPPER ۱ $۳٫۰۱
۹۰۳۰۱-۲۸۰۰۸ LOWER ۱ $۳٫۵۸
۳۵۴۲۶D PISTON, C-3 ACCUMULATOR
۳۵۴۲۶-۵۰۰۲۰ ۱ $۴۴٫۰۸
۳۵۴۲۶E SPRING, COMPRESSION (FOR C-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۵۰۱-۲۴۰۳۸ INNER ۱ $۳٫۱۶
۹۰۵۰۱-۲۵۰۲۸ OUTER ۱ $۴٫۳۹
۳۵۴۲۶F RING, O (FOR C-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۳۰۱-۲۶۰۱۱ UPPER ۱ $۳٫۰۱
۹۰۳۰۱-۳۴۰۱۱ LOWER ۱ $۳٫۰۱
۳۵۴۲۷K PISTON, B-3 ACCUMULATOR
۳۵۴۲۷-۵۰۰۲۰ ۱ $۳۹٫۱۰
۳۵۴۲۷L SPRING, COMPRESSION (FOR B-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۵۰۱-۲۷۰۳۶ ۱ $۵٫۵۴
۳۵۴۲۷M RING, O (FOR B-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۳۰۱-۲۳۰۱۰ UPPER ۱ $۳٫۰۱
۹۰۳۰۱-۳۴۰۱۱ LOWER ۱ $۳٫۰۱
۳۵۴۸۱B CLAMP, VALVE BODY WIRE HARNESS
۳۵۴۸۱-۶۰۰۱۰ ۱ $۹٫۶۹
۳۵۴۸۲B CLAMP, TEMPERATURE SENSOR
۳۵۴۸۲-۶۰۰۴۰ ۲ $۵٫۵۰
۹۰۱۰۵-۰۵۰۰۵ *** STD. PART $۰٫۵۹
۹۰۱۰۵-۰۶۰۴۹ *** STD. PART $۰٫۵۵
۹۱۵۱۱-C0625 *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۵۱۱-C0635 *** STD. PART $۰٫۷۹

diag_1rsmvq0

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید