خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر » دیفرانسیل جلو لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۴۱۰۳۹A GEAR KIT, DIFFERENTIAL
۴۱۰۳۹-۳۴۱۲۱  دنده دشلی ۱ $۴۷۸٫۷۵
۴۱۱۰۱A CARRIER SUB-ASSY, DIFFERENTIAL, FRONT
۴۱۱۱۱-۳۴۰۵۰ ۱ $۷۰۱٫۵۸
۴۱۱۰۱D SEAL, OIL (FOR FRONT DIFFERENTIAL CARRIER)
۹۰۳۱۱-۴۶۰۰۶ ۱ $۴۸٫۷۵
۴۱۱۱۰F دیفرانسیل جلو
۴۱۱۱۰-۶۰B90 FINAL GEAR RATIO=41:10=4.100 ۱ $۳,۲۶۲٫۳۵
۴۱۱۱۰M PLUG, FRONT DIFFERENTIAL FILLER
۹۰۳۴۱-۱۸۰۶۶ ۱ $۴٫۶۷
۴۱۱۱۰N GASKET, FRONT DIFFERENTIAL FILLER PLUG
۱۲۱۵۷-۱۰۰۱۰ ۱ $۰٫۹۱
۴۱۱۱۰P PLUG, FRONT DIFFERENTIAL DRAIN
۹۰۳۴۱-۲۴۰۱۴ ۱ $۱۱٫۳۵
۴۱۱۱۰Q GASKET, FRONT DIFFERENTIAL DRAIN PLUG
۹۰۴۳۰-۲۴۰۰۳ ۱ $۱٫۳۴
۴۱۱۱۰V UNION (FOR FRONT DIFFERENTIAL)
۹۰۴۰۷-۱۰۰۲۷ ۱ $۴٫۳۱
۴۱۱۱۱D PIN, STRAIGHT (FOR FRONT DIFFERENTIAL CARRIER)
۹۰۲۵۰-۱۰۰۱۷ ۲ $۲٫۱۳
۴۱۱۴۱J BOLT(FOR FRONT DIFFERENTIAL SIDE BEARING RETAINER)
۹۱۵۵۲-۰۱۰۳۵ *۱۰-۱٫۲۵PX35-26 ۱۱ $۱٫۷۸
۴۱۱۴۱L RETAINER, FRONT DIFFERENTIAL CROSS SHAFT BEARING
۴۱۱۴۱-۳۴۰۱۰ ۱ $۴۲۹٫۵۳
۴۱۱۸۳C DEFLECTOR, FRONT DIFFERENTIAL BREATHER PLUG OIL
۴۱۱۸۳-۳۴۰۱۰ ۱ $۶٫۹۲
۴۱۲۰۱T کرانویل پنیون دیفرانسیل جلو
۴۱۲۰۱-۸۰۴۸۲ FINAL GEAR RATIO=41:10=4.100 ۱ $۱,۲۸۴٫۲۵
۴۱۲۰۱V SHIM (FOR FRONT DIFF DRIVE PINION SPACER REAR ADJUST)
۹۰۵۶۴-۶۳۰۶۵ T=1.825 ۱ $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۶۳۰۶۶ T=1.850 ۱ $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۶۳۰۶۷ T=1.875 ۱ $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۶۳۰۶۸ T=1.900 ۱ $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۶۳۰۶۹ T=1.925 ۱ $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۶۳۰۷۰ T=1.950 ۱ $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۶۳۰۷۱ T=1.975 ۱ $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۶۳۰۷۲ T=2.000 ۱ $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۶۳۰۷۴ T=2.025 ۱ $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۶۳۰۷۵ T=2.050 ۱ $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۶۳۰۷۶ T=2.075 ۱ $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۶۳۰۷۷ T=2.100 ۱ $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۶۳۰۷۸ T=2.125 ۱ $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۶۳۰۷۹ T=2.150 ۱ $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۶۳۰۸۰ T=2.175 ۱ $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۶۳۰۸۱ T=2.200 ۱ $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۶۳۰۸۲ T=2.225 ۱ $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۶۳۰۸۳ T=2.250 ۱ $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۶۳۰۸۴ T=2.275 ۱ $۱۱٫۸۲
۴۱۲۰۴D FLANGE SUB-ASSY, FRONT DRIVE PINION COMPANION, FRONT
۴۱۲۰۴-۳۴۰۵۰ ۱ $۱۴۵٫۱۰
۴۱۲۰۴E NUT (FOR FRONT DRIVE PINION COMPANION FLANGE FRONT)
۹۰۱۷۹-۲۲۰۲۹ ۱ $۴٫۴۷
۴۱۲۱۱A BEARING, TAPERED ROLLER (FOR FRONT DRIVE PINION FRONT)
۹۰۳۶۶-۴۰۱۱۴ ۱ $۲۲۶٫۹۴
۴۱۲۱۱B BEARING, TAPERED ROLLER (FOR FRONT DRIVE PINION REAR)
۹۰۳۶۳-۳۵۰۶۳ ۱ $۱۷۴٫۴۴
۴۱۲۱۴C SLINGER, FRONT DIFFERENTIAL DRIVE PINION OIL
۴۱۲۱۴-۳۴۰۱۰ ۱ $۱۱٫۹۴
۴۱۲۲۲B BOLT (FOR FRONT DIFFERENTIAL RING GEAR SET)
۹۰۱۰۵-۱۲۳۶۵ ۱۲ $۱٫۷۰
۴۱۲۳۱F SPACER, FRONT DIFFERENTIAL DRIVE PINION BEARING
۴۱۲۳۱-۳۴۰۴۰ ۱ $۱۶٫۸۴
۴۱۳۰۱L CASE SUB-ASSY, FRONT DIFFERENTIAL, NO.1
۴۱۳۰۱-۶۰۱۵۰ ۱ $۹۳۸٫۱۷
۴۱۳۰۴F SHAFT SUB-ASSY, DIFFERENTIAL SIDE GEAR, RH
۴۱۳۳۷-۶۰۰۲۰ ۱ $۲۸۰٫۱۶
۴۱۳۰۴H RING, HOLE SNAP (FOR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT)
۹۰۵۲۱-۷۵۰۰۹ ۱ $۶٫۶۰
۴۱۳۰۴L BEARING (FOR FRONT DIFFERNTIAL SIDE GEAR SHAFT RH)
۹۰۳۶۳-۴۷۰۰۲ ۱ $۳۱٫۵۵
۴۱۳۰۴M RING, SHAFT SNAP (FOR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT RH)
۹۰۵۲۰-۴۴۰۴۰ ۱ $۴٫۶۳
۴۱۳۱۱A BEARING (FOR FRONT DIFFERENTIAL CASE)
۹۰۳۶۶-۵۸۰۱۳ ۲ $۱۲۲٫۵۶
۴۱۳۱۱B WASHER, PLATE (FOR FRONT DIFFERENTIAL CASE)
۹۰۵۶۴-۵۰۲۳۸ T=1.50 X $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۵۰۲۳۹ T=1.52 X $۹٫۴۹
۹۰۵۶۴-۵۰۲۴۰ T=1.54 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۴۱ T=1.56 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۴۲ T=1.58 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۴۳ T=1.60 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۴۴ T=1.62 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۴۵ T=1.64 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۴۶ T=1.66 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۴۷ T=1.68 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۴۸ T=1.70 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۴۹ T=1.72 X $۱۴٫۱۹
۹۰۵۶۴-۵۰۲۵۰ T=1.74 X $۱۴٫۱۹
۹۰۵۶۴-۵۰۲۵۱ T=1.76 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۵۲ T=1.78 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۵۳ T=1.80 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۵۴ T=1.82 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۵۵ T=1.84 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۵۶ T=1.86 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۵۷ T=1.88 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۵۸ T=1.90 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۵۹ T=1.92 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۶۰ T=1.94 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۶۱ T=1.96 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۶۲ T=1.98 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۶۳ T=2.00 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۶۴ T=2.02 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۶۵ T=2.04 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۶۶ T=2.06 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۶۷ T=2.08 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۶۸ T=2.10 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۶۹ T=2.12 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۷۰ T=2.14 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۷۱ T=2.16 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۷۲ T=2.18 X $۱۱٫۸۲
۹۰۵۶۴-۵۰۲۷۳ T=2.20 X $۱۴٫۱۹
۹۰۵۶۴-۵۰۲۷۴ T=2.22 X $۱۴٫۱۹
۹۰۵۶۴-۵۰۲۷۵ T=2.24 X $۱۴٫۱۹
۹۰۵۶۴-۵۰۲۷۶ T=2.26 X $۱۴٫۱۹
۹۰۵۶۴-۵۰۲۷۷ T=2.28 X $۱۴٫۱۹
۹۰۵۶۴-۵۰۲۷۸ T=2.30 X $۱۴٫۱۹
۹۰۵۶۴-۵۰۲۷۹ T=2.32 X $۱۴٫۱۹
۹۰۵۶۴-۵۰۲۸۰ T=2.34 X $۱۴٫۱۹
۴۱۳۲۰B BOLT (FOR FRONT DIFFERENTIAL TUBE)
۹۰۱۰۵-۱۲۳۷۳ ۴ $۲٫۵۳
۴۱۳۲۰C PIN, STRAIGHT (FOR FRONT DIFFERENTIAL TUBE)
۹۰۲۵۰-۱۰۰۱۷ ۲ $۲٫۱۳
۴۱۳۲۱ TUBE, DIFFERENTIAL EXTENSION FLANGE
۴۱۳۲۱-۶۰۰۲۰ ۱ $۳۰۵٫۴۶
۴۱۳۴۲A PIN, STRAIGHT (FOR FRONT DIFFERENTIAL PINION SHAFT)
۹۰۲۵۰-۰۶۰۵۸ ۱ $۲٫۶۹
۴۱۳۴۲F SHAFT, FRONT DIFFERENTIAL PINION, NO.1
۴۱۳۴۲-۳۴۰۲۰ ۱ $۴۲٫۴۲
۴۱۳۵۱F WASHER, FRONT DIFFERENTIAL PINION THRUST
۴۱۳۵۱-۳۴۰۲۰ ۲ $۴٫۳۹
۴۱۳۶۱F WASHER, FRONT DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.1
۴۱۳۶۱-۳۴۱۰۰ T=1.45 ۲ $۷٫۴۷
۴۱۳۶۱-۳۴۱۱۰ T=1.50 ۲ $۷٫۷۹
۴۱۳۶۱-۳۴۱۲۰ T=1.55 ۲ $۸٫۱۱
۴۱۳۶۱-۳۴۱۳۰ T=1.60 ۲ $۸٫۳۰
۴۱۳۶۱-۳۴۱۴۰ T=1.65 ۲ $۸٫۵۸
۴۱۳۶۱-۳۴۱۵۰ T=1.70 ۲ $۸٫۷۸
۴۱۳۶۱-۳۴۱۶۰ T=1.75 ۲ $۹٫۰۵
۴۱۳۶۱-۳۴۱۷۰ T=1.80 ۲ $۹٫۲۹
۴۱۳۶۱-۳۴۱۸۰ T=1.85 ۲ $۹٫۵۳
۴۱۶۵۳B STOPPER, DIFFERENTIAL MOUNT, UPPER
۴۱۶۵۳-۶۰۰۶۰ ۱ $۵۳٫۰۲
۴۱۶۵۳C STOPPER, FRONT DIFFERENTIAL MOUNT, UPPER
۴۱۶۵۳-۶۰۰۵۰ ۱ $۵۳٫۰۲
۴۱۶۵۴A STOPPER, DIFFERENTIAL MOUNT, LOWER
۴۱۶۵۴-۶۰۰۲۰ ۲ $۱۴٫۵۹
۵۲۳۸۰D SUPPORT ASSY, FRONT DIFFERENTIAL
۵۲۳۸۰-۶۰۰۸۰ NO.1 ۱ $۱۵۲٫۲۶
۵۲۳۸۰-۶۰۰۹۰ NO.2 ۱ $۱۵۲٫۲۶
۵۲۳۸۰E SUPPORT ASSY, DIFFERENTIAL
۵۲۳۸۰-۶۰۰۷۰ ۱ $۱۶۹٫۹۳
۹۰۱۰۵-۱۴۱۷۵ *** STD. PART $۶٫۱۳
۹۰۱۰۵-۱۴۱۷۷ *** STD. PART $۵٫۱۸
۹۰۱۰۵-۱۴۱۸۵ *** STD. PART $۶٫۱۳
۹۰۱۱۰-۰۶۰۰۹ *** STD. PART $۰٫۸۷
۹۰۱۷۸-۱۴۰۱۶ *** STD. PART $۳٫۷۶
۹۰۱۷۹-۱۴۰۶۳ *** STD. PART $۱٫۹۰
۹۱۵۵۲-L1450 *** STD. PART $۴٫۱۱
۹۱۵۵۴-L1450 *** STD. PART

diag_2ljwow

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید