خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر » دیسک چرخ جلو لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۴۳۵۰۱C HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, RH
۴۳۵۰۲-۶۰۱۹۰  توپی چرخ جلو راست ۱ $۲۲۵٫۶۱
۴۳۵۰۱D پیچ چرخ
۹۰۹۴۲-۰۲۰۷۷ (۰۹/۲۰۰۷ – ۱۰/۲۰۰۷) ۵ $۷٫۵۵
۹۰۹۴۲-۰۲۰۸۳ (۱۲/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۱۱) ۵ $۴٫۶۳
۴۳۵۰۱F SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB RH)
۹۰۳۱۲-۸۷۰۰۱  کاسه نمد توپی چرخ ۱ $۲۶٫۶۱
۴۳۵۰۱H NUT (FOR FRONT AXLE SHAFT RH)
۹۰۱۷۹-۳۲۰۰۷  مهره چرخ ۱ $۶٫۷۲
۴۳۵۰۲C HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, LH
۴۳۵۰۲-۶۰۱۹۰  توپی چرخ جلو چپ ۱ $۲۲۵٫۶۱
۴۳۵۰۲D پیچ چرخ
۹۰۹۴۲-۰۲۰۷۷ (۰۹/۲۰۰۷ – ۱۰/۲۰۰۷) ۵ $۷٫۵۵
۹۰۹۴۲-۰۲۰۸۳ (۱۲/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۱۱) ۵ $۴٫۶۳
۴۳۵۰۲F SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB LH)
۹۰۳۱۲-۸۷۰۰۱  کاسه نمد توپی چرخ ۱ $۲۶٫۶۱
۴۳۵۰۲H NUT (FOR FRONT AXLE SHAFT LH)
۹۰۱۷۹-۳۲۰۰۷  مهره چرخ ۱ $۶٫۷۲
۴۳۵۱۱H SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB INNER RH)
۹۰۳۱۶-۸۳۰۰۱  کاسه نمد داخلی توپی چرخ ۱ $۶۳٫۵۴
۴۳۵۱۲ DISC, FRONT
۴۳۵۱۲-۶۰۱۸۰  دیسک چرخ جلو ۲ $۱۷۹٫۵۰
۴۳۵۱۲G SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB INNER LH)
۹۰۳۱۶-۸۳۰۰۱  کاسه نمد داخلی توپی چرخ ۱ $۶۳٫۵۴
۴۳۵۱۴B CAP, FRONT AXLE HUB GREASE, RH
۴۳۵۱۴-۳۴۰۲۰ ۱ $۲۲٫۵۴
۴۳۵۱۴C CAP, FRONT AXLE HUB GREASE, LH
۴۳۵۱۴-۳۴۰۲۰ ۱ $۲۲٫۵۴
۴۳۵۲۵B CAP, FRONT WHEEL ADJUSTING LOCK, RH
۴۳۵۲۵-۶۰۰۱۰ ۱ $۱۱٫۹۴
۴۳۵۲۵C CAP, FRONT WHEEL ADJUSTING LOCK, LH
۴۳۵۲۵-۶۰۰۱۰ ۱ $۱۱٫۹۴
۴۳۵۷۰ BEARING ASSY, FRONT AXLE W/ABS ROTOR RH
۴۳۵۷۰-۶۰۰۳۰  بلبرینگ چرخ جلو راست ۱ $۲۴۳٫۴۳
۴۳۵۸۰ BEARING ASSY, FRONT AXLE W/ABS ROTOR LH
۴۳۵۷۰-۶۰۰۳۰  بلبرینگ چرخ جلو چپ ۱ $۲۴۳٫۴۳
۹۰۳۰۱-۹۹۱۸۲ *** STD. PART $۴٫۶۵
۹۱۶۷۲-L1240 *** STD. PART $۲٫۵۳
۹۵۳۸۱-۰۴۰۴۵ *** STD. PART $۰٫۸۳

diag_2ljwow

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید