خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر » توربین گیربکس لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۳۲۰۰۰ CONVERTER ASSY, TORQUE
۳۲۰۰۰-۷۱۰۲۰  توربین ۱ $۲,۲۰۰٫۷۰
۳۲۱۰۱ GEAR SUB-ASSY, DRIVE PLATE & RING
۳۲۱۰۱-۶۰۰۶۰ ۱ $۳۱۴٫۶۰
۳۲۱۰۱A BOLT(FOR DRIVE PLATE & TORQUE CONVERTER SETTING)
۹۰۱۱۹-۰۹۰۲۶ *۹-۱٫۲۵PX12.8-9, BLACK ۱ $۱٫۱۱
۹۰۱۱۹-۰۹۰۲۷ *۹-۱٫۲۵PX12.8-8.8, SILVER WHITE ۵ $۱٫۱۱
۳۲۱۰۱C BOLT, HEXAGON(FOR DRIVE PLATE SETTING)
۹۰۱۰۵-۱۰۵۴۳ *۱۰-۱٫۲۵PX22-15 ۸
۳۲۱۱۶ SPACER, DRIVE PLATE, FRONT
۳۲۱۱۶-۶۰۰۵۰ ۱ $۷۲٫۷۵
۳۲۱۱۷ SPACER, DRIVE PLATE, REAR
۳۲۱۱۷-۶۰۰۶۰ ۱ $۳۱٫۵۹
۳۵۳۰۱ BODY SUB-ASSY, FRONT OIL PUMP
۳۵۳۰۱-۶۰۰۳۰ ۱ $۳۹۹٫۲۱
۳۵۳۰۱A SEAL, OIL (FOR FRONT OIL PUMP)
۹۰۳۱۱-۳۸۰۸۳ ۱ $۱۰٫۴۸
۳۵۳۰۱B RING, O (FOR FRONT OIL PUMP BODY)
۹۰۳۰۱-۹۹۱۳۹ OUTER ۱ $۷٫۸۰
۹۰۳۰۱-۹۹۱۴۸ INNER ۱ $۴٫۴۰
۳۵۳۰۱F BOLT (FOR FRONT OIL PUMP SETTING)
۹۰۱۰۵-۰۸۴۵۱ PLANT NO.A32-1.25PX40-30 ۱۰ $۱٫۲۳
۳۵۳۰۷F BOLT (FOR STATOR SHAFT)
۹۰۱۴۸-۶۰۰۷۹ ۱۴ $۰٫۷۱
۳۵۳۲۱ GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE
۳۵۳۲۱-۵۰۰۱۰ T=10.736-10.742 ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۱-۵۰۰۲۰ T=10.743-10.749 ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۱-۵۰۰۳۰ T=10.750-10.756 ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۱-۵۰۰۴۰ T=10.757-10.763 ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۱-۵۰۰۵۰ T=10.764-10.770 ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۱-۵۰۰۶۰ T=10.771-10.777 ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۱-۵۰۰۷۰ T=10.778-10.784 ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۲ GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVEN
۳۵۳۲۲-۵۰۰۱۰ T=10.736-10.742 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۳۲۲-۵۰۰۲۰ T=10.743-10.749 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۳۲۲-۵۰۰۳۰ T=10.750-10.756 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۳۲۲-۵۰۰۴۰ T=10.757-10.763 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۳۲۲-۵۰۰۵۰ T=10.764-10.770 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۳۲۲-۵۰۰۶۰ T=10.771-10.777 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۳۲۲-۵۰۰۷۰ T=10.778-10.784 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۳۷۰ SHAFT ASSY, STATOR
۳۵۳۷۰-۵۰۰۳۰ ۱ $۴۱۹٫۵۳
۳۵۶۱۷ RING, CLUTCH DRUM OIL SEAL
۳۵۶۱۷-۵۰۰۳۰ ۳ $۸٫۵۰
 diag_1rsmvq0

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید