خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس » پمپ هیدرولیک هایلوکس ۲۰۰۵-۲۰۱۵
۰۴۴۴۶ GASKET KIT, POWER STEERING PUMP
۰۴۴۴۶-۰۶۱۱۰ ۱ $۳۲٫۵۸
۴۴۳۰۵ CAP SUB-ASSY, VANE PUMP OIL RESERVOIR
۴۴۳۰۵-۲۲۰۶۰  درب مخزن پمپ هیدرولیک ۱ $۲۹٫۷۷
۴۴۳۰۶ RESERVOIR SUB-ASSY, VANE PUMP OIL
۴۴۳۰۶-۰K010  مخزن پمپ هیدرولیک ۱ $۲۲۸٫۱۷
۴۴۳۰۸ UNION SUB-ASSY, PRESSURE PORT
۴۴۳۰۸-۰K040 ۱
۴۴۳۱۳ ROTOR, VANE PUMP
۴۴۳۱۳-۰۹۰۳۰ ۱
۴۴۳۲۰ PUMP ASSY, VANE
۴۴۳۱۰-۰K030  پمپ هیدرولیک ۱ $۱,۰۴۲٫۵۹
۴۴۳۳۰ VALVE ASSY, FLOW CONTROL
۴۴۳۳۰-۰K010 MARK A ۱
۴۴۳۳۰-۰K020 MARK B ۱
۴۴۳۳۰-۰K030 MARK C ۱
۴۴۳۳۰-۰K040 MARK D ۱
۴۴۳۳۰-۰K050 MARK E ۱
۴۴۳۳۰-۰K060 MARK F ۱
۴۴۳۳۰A SPRING, COMPRESSION(FOR FLOW CONTROL VALVE)
۹۰۵۰۱-T0001 ۱
۴۴۳۴۱ PLATE, VANE PUMP SIDE, FRONT
۴۴۳۴۱-۰۶۰۱۰ ۱
۴۴۳۶۲A RING, O(FOR VANE PUMP OIL RESERVOIR)
۹۰۰۸۰-۳۰۰۹۳ ۱
۹۰۰۸۰-۱۰۲۶۵ *** STD. PART
۹۰۰۸۰-۱۱۵۵۲ *** STD. PART $۱٫۲۷
۹۰۱۱۹-T0196 *** STD. PART $۲٫۲۱

diag_1oedwv6

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید