خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس » میل فرمان هایلوکس ۲۰۰۵-۲۰۱۵
۴۵۰۲۵D COVER SUB-ASSY, STEERING COLUMN HOLE, NO.1
۴۵۰۲۵-۰K040 ۱ $۴۳٫۴۹
۴۵۲۰۱B RING, SHAFT SNAP(FOR STEERING MAIN SHAFT)
۹۰۵۲۰-۱۷۰۴۲ T=1.20, UPPER ۱ $۱٫۱۵
۹۰۵۲۰-۱۷۲۶۹ T=1.20, LOWER ۱ $۱٫۸۶
۴۵۲۰۳ SHAFT SUB-ASSY, STEERING INTERMEDIATE, NO.2
۴۵۲۰۳-۰K040  چهار شاخ فرمان ۱ $۲۴۶٫۸۷
۴۵۲۰۶A YOKE SUB-ASSY, STEERING SLIDING W/COUPLING
۴۵۲۰۶-۰K010  چهار شاخ فرمان بالا ۱ $۴۶۰٫۶۵
۴۵۲۱۰ SHAFT ASSY, STEERING MAIN
۴۵۲۱۰-۰K010  میل فرمان ۱ $۱۸۴٫۶۸
۴۵۲۱۹ YOKE, STEERING SLIDING
۴۵۲۱۹-۰K010 ۱ $۱۷٫۸۳
۴۵۲۵۰ COLUMN ASSY, STEERING
۴۵۲۵۰-۰K010  میل فرمان با پوسته ۱ $۲۸۲٫۹۳
۴۵۲۷۱ CLAMP, STEERING COLUMN, UPPER
۴۵۲۷۱-۰K010 ۱ $۹٫۹۶
۴۵۲۸۰A BRACKET ASSY, STEERING COLUMN, UPPER
۴۵۲۸۰-۰K020 ۱ $۲۲۸٫۵۶
۴۵۲۸۶B COVER, STEERING COLUMN, UPR
۴۵۲۸۶-۰K010-B0 DK.GRAY, TRIM1*, 3* ۱ $۴۸٫۷۱
۴۵۲۸۷ COVER, STEERING COLUMN, LWR
۴۵۲۸۷-۰K010-B0 DK.GRAY, TRIM1*, 3* ۱ $۸۹٫۹۹
۴۵۸۹۷ BOLT, STEERING LOCK SET
۴۵۸۹۷-۰K010 ۲ $۵٫۰۲
۹۰۱۰۵-T0062 *** STD. PART $۱٫۲۷
۹۰۱۰۵-T0100 *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۰۱۱۹-T0031 *** STD. PART
۹۰۱۱۹-T0168 *** STD. PART
۹۰۱۵۹-T0003 *** STD. PART $۰٫۵۹
۹۰۱۶۴-T0004 *** STD. PART $۰٫۷۱
 diag_1oedwv6

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید