خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس » لنت عقب هایلوکس ۲۰۰۵-۲۰۱۵
۴۷۰۴۳ PLATE SUB-ASSY, BRAKE BACKING, REAR RH
۴۷۰۴۳-۰K050 ۱ $۹۳٫۸۶
۴۷۰۴۳C BOLT(FOR BACKING PLATE TO REAR AXLE HOUSING SETTING)
۹۰۱۱۴-۱۰۰۰۲ *۱۰-۱٫۲۵PX37-18.5 ۸ $۱٫۹۴
۹۰۱۱۴-T0006 *۱۰-۱٫۲۵PX41-18 ۸ $۱٫۷۰
۴۷۰۴۳F NUT(FOR BACKING PLATE TO REAR AXLE HOUSING SETTING)
۹۰۱۷۸-T0077 ۸
۴۷۰۴۴ PLATE SUB-ASSY, BRAKE BACKING, REAR LH
۴۷۰۴۴-۰K050 ۱ $۱۱۰٫۴۷
۴۷۵۴۷R PLUG, BLEEDER(FOR DRUM BRAKE, REAR)
Not applicable
۴۷۵۴۸R CAP, BLEEDER PLUG(FOR DRUM BRAKE, REAR)
۳۱۴۷۸-۰K010 ۲ $۳٫۶۰
۴۷۵۵۰ CYLINDER ASSY, REAR WHEEL BRAKE(FOR RH, FRONT OR UPPER)
۴۷۵۵۰-۰۹۰۷۰  سیلندر چرخ عقب راست ۱ $۸۵٫۴۲
۴۷۵۵۰C SPRING, COMPRESSION(FOR REAR WHEEL BRAKE CYLINDER)
Not applicable
۴۷۵۷۰ CYLINDER ASSY, REAR WHEEL BRAKE(FOR LH, FRONT OR UPPER)
۴۷۵۵۰-۰۹۰۷۰  سیلندر چرخ عقب چپ ۱ $۸۵٫۴۲
۴۷۶۰۱ LEVER SUB-ASSY, PARKING BRAKE SHOE, RH(FOR REAR BRAKE)
Not applicable
۴۷۶۰۱C WASHER, C(FOR REAR BRAKE)
Not applicable
۴۷۶۰۲ LEVER SUB-ASSY, PARKING BRAKE SHOE, LH (FOR REAR BRAKE)
Not applicable
۴۷۶۲۳C PIN, PARKING BRAKE LEVER
Not applicable
۴۷۶۴۳A LEVER, REAR BRAKE AUTOMATIC ADJUST, RH
۴۷۶۴۳-۰K050 ۱ $۱۱٫۱۱
۴۷۶۴۴A LEVER, REAR BRAKE AUTOMATIC ADJUST, LH
۴۷۶۴۴-۰K050 ۱ $۱۱٫۱۱
۹۰۰۱۶-AA602 *** STD. PART $۲٫۲۱
۹۰۰۶۹-۳۱۰۱۱ *** STD. PART $۱٫۵۸

diag_1oedwv6 diag_1rsmvq0

۰۴۴۷۴ CYLINDER KIT, REAR WHEEL
Not applicable
۰۴۴۹۵ لنت عقب
۰۴۴۹۵-۰K120 MARK NSA LN508 ۱ $۱۱۰٫۰۰
۰۴۹۰۶ CUP KIT, REAR WHEEL CYLINDER
Not applicable
۰۴۹۴۱ SPRING KIT, REAR BRAKE SHOE HOLD DOWN
۰۴۹۴۱-۰K030 ۱ $۱۲٫۹۷
۰۴۹۴۲ SPRING KIT, REAR BRAKE
۰۴۹۴۲-۰K130  فنر لنت ۱ $۲۱٫۳۵
۰۴۹۴۳A STRUT KIT, REAR BRAKE
۰۴۹۴۳-۰K030  پیچ ریگلاژ ۱ $۸۸٫۶۸
۰۴۹۴۹ PLUG KIT, REAR BRAKE
۰۴۹۴۹-۰K030

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید