خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس » رینگ چرخ هایلوکس ۲۰۰۵-۲۰۱۵
۲۶۰۱ رینگ چرخ
۴۲۶۱۱-۰K220 ۱۵X7J, TIRE & DISC WHEEL-255/70R15C 7JJ(OVER FENDER), TYPE L:REFER ILLUST. ۴ $۲۰۷٫۶۸
۴۲۶۱۱-۰K240 ۱۶X6JJ, TYPE K:REFER ILLUST. ۴ $۲۰۷٫۶۸
۴۲۶۰۱A WHEEL, DISC (FOR SPARE)
۴۲۶۱۱-۰K220 ۱۵X7J, TIRE & DISC WHEEL-255/70R15C 7JJ(OVER FENDER), TYPE L:REFER ILLUST. ۱ $۲۰۷٫۶۸
۴۲۶۱۱-۰K240 ۱۶X6JJ, TYPE K:REFER ILLUST. ۱ $۲۰۷٫۶۸
۴۲۶۰۱C NUT, HUB (FOR AXLE)
۹۰۹۴۲-۰۱۰۸۲ TYPE A:REFER ILLUST. ۲۴ $۴٫۱۹
۴۲۶۱۱G VALVE (FOR TUBELESS TIRE)
۹۰۰۸۰-۹۴۰۳۱ ۴ $۵٫۸۵
۴۲۶۱۱J VALVE (FOR TUBELESS TIRE SPARE)
۹۰۰۸۰-۹۴۰۳۱ ۱ $۵٫۸۵
۴۲۶۵۲ TIRE
Not applicable
۴۲۶۵۲A TIRE (FOR SPARE)

diag_1oedwv6

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید