خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس » دیفرانسیل عقب هایلوکس ۲۰۰۵-۲۰۱۵
۴۱۰۳۹ دنده دشلی عقب
۴۱۰۳۹-۳۴۰۷۰ DIFFERENTIAL-WITH(LSD) ۱ $۲۵۵٫۶۵
۴۱۰۳۹-۷۱۰۱۰ ۱ $۵۰۷٫۱۴
۴۱۱۰۱ پوسته دیفرانسیل عقب
۴۱۱۰۱-۰K010 ۱ $۶۱۰٫۱۴
۴۱۱۱۰ دیفرانسیل عقب
۴۱۱۱۰-۰K050 FINAL GEAR RATIO=41:9=4.555 ۱ $۱,۹۵۸٫۳۷
۴۱۱۱۰-۰K100 FINAL GEAR RATIO=41:9=4.555, DIFFERENTIAL-WITH(LSD) ۱ $۲,۹۰۰٫۷۰
۴۱۱۱۴ BOLT, REAR DIFFERENTIAL BEARING CAP
۹۰۱۰۵-T0081 ۴ $۲٫۲۹
۴۱۱۱۵ RING, DIFFERENTIAL OIL STORAGE
۴۱۱۱۵-۰K010 ۱ $۴٫۷۴
۴۱۲۰۱ کرانویل پنیون عقب
۴۱۲۰۱-۰۹۴۵۰ FINAL GEAR RATIO=41:9=4.556 ۱ $۱,۰۲۵٫۵۶
۴۱۲۰۱A BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION REAR)
۹۰۳۶۶-T0016  بلبرینگ پنیون عقب داخل دیفرانسیل ۱ $۱۵۳٫۳۲
۴۱۲۰۱B BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION FRONT)
۹۰۳۶۶-T0013  بلبرینگ پنیون عقب بیرون دیفرانسیل ۱ $۸۳٫۰۳
۴۱۲۰۱C SEAL, OIL (FOR REAR DIFFERENTIAL CARRIER)
۹۰۳۱۱-T0013  کاسه نمد پنیون ۱ $۱۶٫۲۱
۴۱۲۰۱E SHIM (FOR REAR DIFF DRIVE PINION SPACER FRONT ADJUST)
۹۰۵۶۴-۳۵۱۰۹ T=1.70 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۱۰ T=1.73 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۱۱ T=1.76 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۱۲ T=1.79 ۱ $۱۰٫۶۴
۹۰۵۶۴-۳۵۱۱۳ T=1.82 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۱۴ T=1.85 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۱۵ T=1.88 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۱۶ T=1.91 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۱۷ T=1.94 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۱۸ T=1.97 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۱۹ T=2.00 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۲۰ T=2.03 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۲۱ T=2.06 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۲۳ T=2.09 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۲۴ T=2.12 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۲۵ T=2.15 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۲۶ T=2.18 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۲۷ T=2.21 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۲۸ T=2.24 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۲۹ T=2.27 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۳۰ T=2.30 ۱ $۳٫۵۲
۹۰۵۶۴-۳۵۱۳۱ T=2.33 ۱ $۳٫۵۲
۴۱۲۰۴ فلنچ دیفرانسیل عقب
۴۱۲۰۴-۰K010 (L) ۱ $۱۲۳٫۰۰
۴۱۲۰۴-۳۵۱۰۰ (J) ۱ $۱۱۷٫۵۸
۴۱۲۰۴B NUT (FOR REAR DRIVE PINION)
۹۰۱۷۷-۲۲۰۰۳ OD=39.5 ۱ $۳٫۶۰
۴۱۲۱۴ SLINGER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION OIL
۴۱۲۱۴-۲۶۰۱۱ ۱ $۷٫۰۰
۴۱۲۲۲ PLATE, REAR DIFFERENTIAL RING GEAR SET BOLT LOCK
۴۱۲۲۲-۰K010 ۵ $۲٫۷۷
۴۱۲۲۲A BOLT (FOR REAR DIFFERENTIAL RING GEAR SET)
۹۰۱۰۱-۱۱۳۵۳ ۱۰ $۱٫۲۳
۴۱۲۳۱ SPACER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION BEARING
۴۱۲۳۱-۲۴۰۱۰ ۱ $۱۹٫۶۱
۴۱۲۵۲ DEFLECTOR, DUST (FOR REAR DIFFERENTIAL)
۴۱۲۵۲-۳۵۰۴۱ (J) ۱ $۱۱٫۲۷
۴۱۳۰۱ CASE SUB-ASSY, REAR DIFFERENTIAL
۴۱۳۰۱-۰K010 ۱ $۱,۰۲۸٫۵۹
۴۱۳۰۱A BEARING(FOR REAR DIFFERENTIAL CASE)
۹۰۳۶۶-T0010 ۲ $۶۸٫۷۲
۹۰۳۶۶-T0019 DIFFERENTIAL-WITH(LSD) ۲ $۷۶٫۹۸
۴۱۳۱۵ NUT, REAR DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTING
۴۱۳۱۵-۰K010 ۲ $۱۴٫۲۷
۴۱۳۱۶ LOCK, REAR DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTING NUT
۴۱۳۱۶-۰K010 ۲ $۲٫۱۰
۴۱۳۴۲ SHAFT, REAR DIFFERENTIAL PINION
۴۱۳۴۲-۰K010 ۱ $۳۵٫۵۸
۴۱۳۴۲B PIN, STRAIGHT (FOR REAR DIFFERENTIAL PINION SHAFT)
۹۰۲۵۰-T0006 ۱ $۱٫۱۵
۴۱۳۵۱ WASHER, REAR DIFFERENTIAL PINION THRUST
۴۱۳۵۱-۰K010 ۲ $۲٫۳۷
۴۱۳۵۱-۰K020 DIFFERENTIAL-WITH(LSD) ۴ $۳٫۲۴
۴۱۳۶۱ WASHER, REAR DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.1
۴۱۳۶۱-۰K020 T=1.55 ۲ $۶٫۲۹
۴۱۳۶۱-۰K030 T=1.60 ۲ $۶٫۲۹
۴۱۳۶۱-۰K040 T=1.65 ۲ $۶٫۲۹
۴۱۳۶۱-۰K050 T=1.70 ۲ $۶٫۲۹
۴۱۳۶۱-۰K060 T=1.75 ۲ $۶٫۴۰
۴۱۳۶۱-۰K070 T=1.80 ۲ $۶٫۵۶
۴۱۳۶۱-۰K080 T=1.85 ۲ $۶٫۷۲
۴۱۳۶۱-۰K090 T=1.90 ۲ $۶٫۹۶
۴۱۳۶۱-۳۵۱۶۱ T=1.8, DIFFERENTIAL-WITH(LSD) ۶ $۱۲٫۱۰
۴۱۳۶۱-۳۵۲۹۱ T=1.70, MARK N, DIFFERENTIAL-WITH(LSD) ۲ $۱۲٫۱۸
۹۰۱۱۹-T0071 *** STD. PART $۰٫۹۹
 diag_1oedwv6

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید