خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس » بوستر ترمز هایلوکس ۲۰۰۵-۲۰۱۵
۰۴۴۴۴ VALVE KIT, BOOSTER CONTROL
Not applicable
۴۴۶۱۰ BOOSTER ASSY, BRAKE
۴۴۶۱۰-۰K020  بوستر ترمز ۱ $۸۶۰٫۳۶
۴۴۶۹۶ GROMMET, CHECK VALVE
۹۰۰۸۰-۴۸۰۵۰ ۱ $۱٫۵۸
۴۴۷۳۰ VALVE ASSY, VACUUM CHECK(FOR BRAKE)
۴۴۷۳۰-۲۲۱۵۰ ۱ $۴۰٫۳۳
۴۴۷۳۰C CLIP(FOR VACUUM HOSE)
۹۰۴۶۶-T0019 ۲ $۲٫۰۲
۴۴۷۷۳F HOSE, UNION TO CHECK VALVE
۴۴۷۷۳-۰K010 ۱ $۴۲٫۹۴
۴۴۷۸۵ GASKET, BRAKE BOOSTER
۴۴۷۸۵-۱۷۰۱۰ ۱ $۳٫۴۸
۴۷۲۶۲A NUT, MASTER CYLINDER PUSH ROD CLEVIS LOCK
۹۴۱۲۰-۴۱۰۰۰ ۱ $۰٫۹۱
۴۷۲۶۴D CLEVIS, BRAKE MASTER CYLINDER PUSH ROD
۴۷۲۶۴-۰K010 ۱ $۵٫۹۷
۴۷۳۸۱K BRACKET, BRAKE BOOSTER TUBE CLAMP
۴۷۳۸۱-۰K010 ۱ $۱۱٫۲۳
۹۰۱۷۸-T0067 *** STD. PART $۱٫۲۷

diag_1oedwv6

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید