خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم موتوری لندکروزر » سیستم انژکتور لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۲۲۰۳۰ BODY ASSY, THROTTLE W/MOTOR
۲۲۰۳۰-۳۱۰۱۰  دریچه سوخت ۱ $۱,۲۹۰٫۸۴
۲۲۲۷۱ GASKET, THROTTLE BODY
۲۲۲۷۱-۳۱۰۱۲ ۱ $۶٫۰۵
۲۳۲۵۰ سوزن انژکتور
۲۳۲۰۹-۳۹۰۱۵ (۰۹/۲۰۰۷ – ۱۰/۲۰۰۷) ۶ $۳۱۵٫۹۰
۲۳۲۰۹-۳۹۰۷۵ (۱۱/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۱۱) ۶ $۳۱۵٫۹۰
۲۳۲۵۰B RING, O(FOR FUEL INJECTOR)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۳ ۶ $۳٫۰۱
۲۳۲۷۰ DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
۲۳۲۷۰-۳۱۰۱۰ ۱ $۱۰۴٫۶۹
۲۳۲۷۰F RING, O(FOR PULSATION DAMPER)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۳ ۱ $۳٫۰۱
۲۳۲۸۰ REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE
۲۳۲۸۰-۳۱۰۱۰  فشار شکن ریل سوخت ۱ $۱۶۵٫۹۴
۲۳۲۸۳A HOLDER, FUEL PRESSURE REGULATOR
۲۳۲۸۳-۳۱۰۱۰ ۱ $۲٫۰۶
۲۳۲۹۱ INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
۲۳۲۹۱-۲۳۰۱۰ ۶ $۳٫۹۹
۲۳۸۰۱P PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.1
۲۳۸۰۱-۳۱۱۵۰  لوله سوخت ۱ ۱ $۳۵٫۲۷
۲۳۸۰۲B PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.2
۲۳۸۰۲-۳۱۱۰۰  لوله سوخت ۲ ۱ $۶۱٫۹۹
۲۳۸۰۷ PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
۲۳۸۰۷-۳۱۰۱۰  ریل سوخت ۱ $۱۳۷٫۷۵
۲۳۸۴۱B CLAMP, FUEL PIPE, NO.1(FOR EFI)
۲۳۸۴۱-۳۱۰۳۰ NO.2 ۲ $۲٫۸۹
۲۳۸۴۱-۳۱۰۶۰ NO.1 (09/2007 – 09/2007) ۱ $۴٫۴۷
۲۳۸۴۱-۵۰۰۲۰ NO.1 (10/2007 – 12/2011) ۱ $۴٫۹۴
۲۳۸۴۲A CLAMP, FUEL PIPE, NO.2(FOR EFI)
۲۳۸۴۲-۳۱۰۲۰ NO.1 ۱ $۷٫۵۹
۲۳۸۴۲-۳۱۰۳۰ NO.2 ۱ $۸٫۳

diag_2c4yyt

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید