خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم موتوری لندکروزر » رادیاتور آب لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۱۶۳۶۱ FAN
۱۶۳۶۱-۳۱۰۶۰  پروانه ۱ $۱۳۰٫۵۶
۱۶۴۰۰ RADIATOR ASSY
۱۶۴۰۰-۳۱۶۰۰  رادیاتور آب ۱ $۴۵۱٫۱۴
۱۶۴۰۰A COCK SUB-ASSY, RADIATOR DRAIN
۱۶۴۱۷-۳۰۱۷۰  پیچ تخلیه رادیات ۱ $۷٫۳۵
۱۶۴۰۰F PACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK)
۱۶۴۱۸-۱۵۵۲۰ ۱ $۲٫۱۰
۱۶۴۰۰R BUSHING(FOR RADIATOR)
۱۶۴۴۴-۵۰۳۷۰ ۲ $۳٫۲۰
۱۶۴۰۰S COLLAR(FOR RADIATOR)
۱۶۴۴۵-۳۱۵۷۰ NO.1 ۲ $۳٫۹۹
۱۶۴۴۵-۵۰۳۷۰ NO.2 ۲ $۳٫۹۹
۱۶۴۴۵-۵۰۳۸۰ NO.3 ۲ $۳٫۹۹
۱۶۴۰۱ CAP SUB-ASSY, RADIATOR
۱۶۴۰۱-۵۰۳۷۰  درب رادیاتور ۱ $۳۱٫۵۵
۱۶۴۴۱ TANK, RADIATOR, UPPER
۱۶۴۴۱-۳۱۵۷۰  درپوش بالایی رادیات ۱ $۲۰۰٫۶۵
۱۶۴۴۲ RING, O(FOR RADIATOR UPPER TANK)
۱۶۴۴۲-۵۰۳۷۰ ۱ $۶۵٫۹۱
۱۶۴۵۳ PLATE, RADIATOR SIDE
۱۶۴۵۳-۵۰۳۷۰  مخزن کنار رادیات ۱ $۶۷٫۸۱
۱۶۴۵۴ PLATE, RADIATOR SIDE
۱۶۴۵۴-۵۰۳۷۰  مخزن کنار رادیات ۱ $۶۷٫۸۱
۱۶۴۵۵ BOLT, RADIATOR SIDE SUPPORT PLATE
۱۶۴۵۵-۵۰۳۷۰ ۶ $۲٫۲۹
۱۶۴۶۱ TANK, RADIATOR, LOWER
۱۶۴۶۰-۳۱۶۰۰  مخزن زیر رادیات ۱ $۱۶۵٫۳۰
۱۶۴۶۲ RING, O(FOR RADIATOR LOWER TANK)
۱۶۴۴۲-۵۰۳۷۰ ۱ $۶۵٫۹۱
۱۶۴۶۵A PACKING, RADIATOR, NO.1
۱۶۴۶۵-۵۰۳۷۰ ۱ $۵٫۶۹
۱۶۴۶۵B PACKING, RADIATOR, NO.2
۱۶۴۶۶-۵۰۳۷۰ ۲ $۱۴٫۰۸
۱۶۴۷۱ CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK
۱۶۴۰۵-۵۰۰۸۰ ۱ $۱۵٫۴۲
۱۶۵۴۷ BUSH, RADIATOR SUPPORT, NO.1
۱۶۵۴۷-۵۰۳۷۰ NO.1 ۲ $۷٫۹۵
۱۶۵۴۷-۵۰۳۸۰ NO.2 ۴ $۱۳٫۰۵
۱۶۵۴۸ BUSH, RADIATOR SUPPORT, NO.2
۱۶۵۴۸-۵۰۳۷۰ ۲ $۱۰٫۹۱
۱۶۵۶۷ HOSE(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
۱۶۴۷۷-۵۰۲۲۰ ۱ $۸٫۵۰
۱۶۵۶۷A CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE)
۹۰۴۶۶-۱۱۰۰۱ ۱ $۱٫۹۸
۱۶۵۷۱C HOSE, RADIATOR, NO.1
۱۶۵۷۱-۳۱۲۴۰  شلنگ رادیات ۱ $۲۹٫۰۲
۱۶۵۷۱D CLIP, RADIATOR HOSE, NO.1
۹۶۱۳۶-۴۴۳۰۱ ۲ $۱۰٫۴۴
۱۶۵۷۲D HOSE, RADIATOR, NO.2
۱۶۵۷۲-۳۱۲۹۰  شلنگ رادیات ۱ $۳۸٫۵۱
۱۶۵۷۲E CLIP, RADIATOR HOSE, NO.2
۹۶۱۳۶-۴۴۳۰۱ ۲ $۱۰٫۴۴
۱۶۵۸۱C CLAMP, HOSE(FOR RADIATOR HOSE NO.2)
Not applicable
۱۶۷۱۱ بادگیر رادیات
۱۶۷۱۱-۳۱۳۹۰
۱۶۰۳۱ WATER INLET SUB-ASSY, W/THERMOSTAT
۱۶۰۳۱-۳۱۰۱۱  ترموستات با لوله ۱ $۵۷٫۳۳
۱۶۲۶۱ HOSE, WATER BY-PASS
۱۶۲۶۱-۳۱۰۲۰ ۱ $۸٫۷۰
۱۶۲۶۱A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR WATER BY-PASS HOSE)
۹۶۱۳۷-۴۱۳۰۱ ۲ $۳٫۵۲
۱۶۲۶۴ HOSE, WATER BY-PASS, NO.2
۱۶۲۶۴-۳۱۰۱۰ ۱ $۸٫۷۰
۱۶۲۶۴A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2)
۹۶۱۳۷-۴۱۳۰۱ ۲ $۳٫۵۲
۱۶۲۶۷ HOSE, WATER BY-PASS, NO.3
۱۶۲۶۷-۳۱۰۱۰ ۱ $۱۳٫۴۰
۱۶۲۶۷A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.3)
۹۶۱۳۴-۴۲۱۰۰ ۲ $۲٫۱۷
۱۶۲۸۱ HOSE, WATER BY-PASS, NO.4
۱۶۲۸۱-۳۱۰۱۱ ۱ $۸٫۷۰
۱۶۲۸۱A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.4)
۹۰۴۶۷-۱۳۰۷۳ NO.1 ۱ $۱٫۹۸
۹۶۱۳۶-۴۱۵۰۱ NO.2 ۱ $۱٫۷۴
۱۶۲۸۲ HOSE, WATER BY-PASS, NO.5
۱۶۲۸۲-۳۱۰۱۰ ۱ $۸٫۷۰
۱۶۲۸۲A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.5)
۹۰۴۶۷-۱۳۰۷۳ NO.1 ۱ $۱٫۹۸
۹۶۱۳۶-۴۱۵۰۱ NO.2 ۱ $۱٫۷۴
۱۶۳۲۳ HOUSING, WATER INLET
۱۶۳۲۳-۳۱۰۲۱  مخزن ترموستات ۱ $۱۱۵٫۹۲
۱۶۳۲۵ GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.1
۱۶۳۲۵-۳۱۰۱۰ ۱ $۱٫۶۲
۱۶۳۲۶ GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.2
۱۶۳۲۶-۳۱۰۲۰ ۱ $۰٫۹۱
۱۶۳۳۲ PIPE, WATER OUTLET, NO.1
۱۶۳۰۶-۳۱۰۲۰ (۰۹/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۰۷) ۱ $۱۱۰٫۵۵
۱۶۳۰۶-۳۱۰۲۱ (۰۱/۲۰۰۸ – ۱۲/۲۰۱۱) ۱ $۱۱۰٫۵۵
۱۶۳۴۱ GASKET, WATER OUTLET
۱۶۳۴۱-۳۱۰۱۰ ۲ $۷٫۱۶
۱۶۳۵۶ JOINT, WATER BY-PASS, REAR
۱۶۳۵۶-۳۱۰۱۰

diag_2bh8cb diag_2q1xqg

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید