خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم موتوری لندکروزر » سرسیلندر لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۱۱۱۰۱ HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
۱۱۱۰۱-۳۹۷۵۵  سرسیلندر ۱
۱۱۱۰۲ HEAD, CYLINDER, LH
۱۱۱۰۲-۳۹۲۳۵  سرسیلندر چپ ۱
۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD
۱۱۱۱۵-۳۱۰۳۱  واشر سرسیلندر ۱ $۷۵٫۱۳
۱۱۱۱۶ GASKET, CYLINDER HEAD, NO.2
۱۱۱۱۶-۳۱۰۱۱  واشر سر سیلندر ۲ ۱ $۷۵٫۱۳
۱۱۱۱۷E PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
۹۰۳۴۱-۲۴۰۱۱ ۲ $۸٫۳۴
۱۱۱۱۷F PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
۹۰۳۴۱-۲۷۰۰۶ ۱ $۱۰٫۴۴
۱۱۱۱۷H GASKET(FOR WATER HOLE)
۹۰۴۳۰-۲۴۰۱۳ ۲ $۱٫۳۴
۱۱۱۱۷J GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
۹۰۴۳۰-۲۷۰۰۵ ۱ $۲٫۶۹
۱۱۱۱۹A PIN, STRAIGHT, NO.1
۹۰۲۵۰-۰۵۰۲۱ L=13.8, OD=5 ۳ $۰٫۷۹
۱۱۱۲۲ گاید سوپاپ هوا
۱۱۱۲۲-۲۰۰۲۰ STD ۶ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۲۳-۲۰۰۲۰ O/S 0.05 ۶ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۲۲B گاید سوپاپ هوا۲
۱۱۱۲۲-۲۰۰۲۰ STD ۶ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۲۳-۲۰۰۲۰ O/S 0.05 ۶ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۲۶ گاید سوپاپ دود
۱۱۱۲۶-۲۰۰۲۰ STD ۶ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۲۷-۲۰۰۲۰ O/S 0.05 ۶ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۲۶B گاید سوپاپ دود۲
۱۱۱۲۶-۲۰۰۲۰ STD ۶ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۲۷-۲۰۰۲۰ O/S 0.05 ۶ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۳۱ SEAT, INTAKE VALVE
۱۱۱۳۱-۳۱۰۱۰ STD ۶ $۱۱٫۱۹
۱۱۱۳۲-۳۱۰۱۰ O/S 0.03 ۶ $۱۱٫۱۹
۱۱۱۳۱A SEAT, INTAKE VALVE, NO.2
۱۱۱۳۱-۳۱۰۱۰ STD ۶ $۱۱٫۱۹
۱۱۱۳۲-۳۱۰۱۰ O/S 0.03 ۶ $۱۱٫۱۹
۱۱۱۳۵ SEAT, EXHAUST VALVE
۱۱۱۳۵-۳۱۰۳۰ STD ۶ $۱۲٫۳۰
۱۱۱۳۶-۳۱۰۳۰ O/S 0.03 ۶ $۱۲٫۳۰
۱۱۱۳۵A SEAT, EXHAUST VALUE, NO.2
۱۱۱۳۵-۳۱۰۳۰ STD ۶ $۱۲٫۳۰
۱۱۱۳۶-۳۱۰۳۰ O/S 0.03 ۶ $۱۲٫۳۰
۱۱۱۵۵A PIN, RING W/HEAD
۹۰۲۵۳-۱۱۰۲۱ ۴ $۲٫۱۳
۱۱۲۰۱ COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
۱۱۲۰۱-۳۱۲۲۰  درب سوپاپ ۱ $۳۱۶٫۳۸
۱۱۲۰۱B WASHER, SEAL(FOR CYLINDER HEAD COVER)
۹۰۲۱۰-۰۶۰۱۳ ۳ $۱٫۰۷
۱۱۲۰۲ COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD, LH
۱۱۲۰۲-۳۱۰۱۰  درب سوپاپ چپ ۱ $۳۴۳٫۱۸
۱۱۲۱۳ GASKET, CYLINDER HEAD COVER
۱۱۲۱۳-۳۱۰۳۰  واشر درب سوپاپ ۱ $۳۲٫۵۵
۱۱۲۱۴ GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
۱۱۲۱۴-۳۱۰۱۰  واشر درب سوپاپ ۲ ۱ $۳۲٫۵۵
۱۱۲۵۴ BRACKET, V-BANK COVER, NO.1
۱۱۲۵۴-۳۱۰۱۰ ۱ $۱۲٫۹۷
۱۱۲۵۹ COVER, V-BANK
۱۱۲۵۹-۳۱۰۱۱  قاب روی موتور ۱ $۱۸۳٫۶۹
۱۲۱۰۸ CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
۱۲۱۸۰-۲۸۰۱۰ ۱ $۱۸٫۲۷
۱۲۱۰۸A GASKET(FOR OIL FILLER CAP)
۹۰۴۳۰-۳۷۰۰۴ ۱ $۱٫۹۴
۱۲۱۸۵ HOUSING, OIL FILLER CAP
۱۲۱۸۵-۵۰۰۲۰ ۱ $۵۵٫۰۴
۱۲۱۸۵A GASKET, OIL FILLER CAP HOUSING
۱۲۱۹۶-۵۰۰۱۰ ۱ $۸٫۴۶
۱۲۲۸۱A HANGER, ENGINE, NO.1
۱۲۲۸۱-۳۱۰۶۰ ۱ $۴۴٫۰۰
۱۲۲۸۲D HANGER, ENGINE, NO.2
۱۲۲۸۲-۳۱۰۴۰ ۱ $۳۹٫۶۲
۱۵۳۳۰A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
۹۰۰۹۹-۱۴۱۳۷ ۱ $۳٫۲۴
۱۵۳۳۰B VALVE ASSY, CAM TIMING OIL CONTROL, RH
۱۵۳۳۰-۳۱۰۱۰  سنسور کنترل روغن راست ۱ $۱۴۶٫۴۱
۱۵۳۴۰ VALVE ASSY, CAM TIMING OIL CONTROL, LH
۱۵۳۴۰-۳۱۰۱۰  سنسور کنترل روغن چپ ۱ $۱۴۶٫۴۱
۱۵۳۴۰A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
۹۰۰۹۹-۱۴۱۳۷ ۱ $۳٫۲۴
۱۵۶۷۸A FILTER, OIL CONTROL VALVE
۱۵۶۷۸-۳۱۰۱۰ ۲ $۸٫۷۴

diag_2q1xqg

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید