خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم گیربکس و جلوبندی پرادو » پمپ ترمز پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۴۷۰۲۸ CYLINDER SUB-ASSY, BRAKE MASTER W/PLATE
۴۷۰۲۸-۶۰۰۱۰  پمپ ترمز ساده ۱ $۳۶۳٫۶۶
۴۷۲۳۰ CAP ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR FILLER
۴۷۲۳۰-۲۰۱۴۰  درب مخزن پمپ ترمز ۱ $۱۳٫۲۸
۴۷۲۶۴ CLEVIS, MASTER CYLINDER PUSH ROD
۴۷۲۶۴-۶۰۰۲۰ ۱ $۱۰٫۴۴
۴۷۲۸۷ LABEL, BRAKE FLUID INFORMATION
۴۷۲۸۷-۲۰۰۱۰ ۱ $۲٫۴۱
۴۷۲۸۷-۲۰۰۲۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۳٫۹۱
۴۷۲۹۹ STRAINER, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR
۴۷۲۹۹-۲۰۰۶۰ ۱

diag_2bgya8

۴۴۵۱۹-۲۴۰۲۰ *** STD. PART $۱٫۳۰
۴۴۵۵۱C TUBE, BRAKE ACTUATOR, NO.1
۴۴۵۵۱-۶۰۰۴۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۱۳٫۶۸
۴۴۵۷۱A HOSE, BRAKE ACTUATOR, NO.1
۴۴۵۷۱-۶۰۰۲۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۱۴٫۶۷
۴۴۵۹۱A BRACKET, BRAKE ACTUATOR, NO.1
۴۴۵۹۱-۶۰۰۶۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۶٫۸۸
۴۴۷۸۵C GASKET, BRAKE BOOSTER
۴۴۷۸۵-۶۰۰۲۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۲٫۷۳
۴۷۰۷۰B بوستر ترمز abs
۴۷۰۷۰-۶۰۰۳۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۲,۰۳۶٫۲۷
۴۷۲۰۱ پمپ ترمز abs
۴۷۰۲۵-۶۰۱۰۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۲,۸۹۲٫۱۳
۴۷۲۰۲ مخزن پمپ ترمز
۴۷۲۲۰-۶۰۱۸۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۲۰۶٫۸۶
۴۷۲۱۰H RING, SNAP(FOR BRAKE MASTER CYLINDER)
۹۰۵۲۰-۳۲۰۱۲ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۲٫۴۱
۴۷۲۱۰L پمپ ترمز کامل abs
۴۷۰۵۰-۶۰۱۱۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۴,۲۷۱٫۳۰
۴۷۲۱۰U PIN, STRAIGHT(FOR BRAKE MASTER CYLINDER)
۹۰۰۲۹-۱۵۸۰۳ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۱٫۶۲
۴۷۲۱۷ سلونوئید پمپ ترمز
۴۷۲۱۷-۶۰۰۲۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۱,۵۶۰٫۶۰
۴۷۲۳۰ CAP ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR FILLER
۴۷۲۳۰-۲۰۱۴۰  درب مخزن پمپ ترمز abs ۱ $۱۳٫۲۸
۴۷۲۵۵ GROMMET, MASTER CYLINDER RESERVOIR
۴۷۲۵۵-۱۶۰۱۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۲ $۱۱٫۷۴
۴۷۲۵۵A GROMMET, MASTER CYLINDER RESERVOIR, NO.2
۳۱۴۱۷-۳۵۰۱۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۲٫۸۱
۴۷۲۶۴ CLEVIS, MASTER CYLINDER PUSH ROD
۴۷۲۶۴-۶۰۰۲۰ ۱ $۱۰٫۴۴
۴۷۲۶۵ BOOT, MASTER CYLINDER
۹۰۰۲۹-۷۰۰۰۱ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۶٫۸۴
۴۷۲۸۷ LABEL, BRAKE FLUID INFORMATION
۴۷۲۸۷-۲۰۰۱۰ ۱ $۲٫۴۱
۴۷۲۸۷-۲۰۰۲۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۳٫۹۱
۴۷۹۵۰D ACCUMULATOR ASSY, BRAKE BOOSTER
۴۷۹۵۰-۶۰۰۲۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۴۲۰٫۹۱
۴۷۹۵۰F RING, O(FOR BRAKE BOOSTER ACCUMULATOR)
۹۰۳۰۱-۱۳۰۱۴ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۳٫۵۸
۴۷۹۵۵A PIPE, BRAKE BOOSTER ACCUMULATOR
۴۷۹۵۵-۶۰۰۱۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۲٫۱۷
۴۷۹۶۰A PUMP ASSY, BRAKE BOOSTER
۴۷۹۶۰-۶۰۰۹۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۱,۶۰۹٫۰۰
۴۷۹۶۲A COLLAR, BRAKE BOOSTER PUMP
۴۷۹۶۲-۶۰۰۹۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۲ $۱٫۶۲
۴۷۹۶۵A BUSH, BRAKE BOOSTER PUMP
۴۷۹۶۵-۳۰۰۱۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL), NO.1 & NO.2 ۳ $۵٫۷۳
۴۷۹۶۷A BRACKET, BRAKE BOOSTER PUMP, NO.1
۴۷۹۶۷-۶۰۰۹۰ ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) ۱ $۱۲٫۸۹
۴۷۹۹۷B LABEL, ACCUMULATOR CAUTION, NO,2
Not applicable

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید