خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم گیربکس و جلوبندی پرادو » لنت جلو پرادو
۰۴۴۶۵ لنت جلو
۰۴۴۶۵-۳۵۲۹۰ MARK SUMITOMO PS558H ۱ $۱۲۵٫۰۱
۰۴۴۷۹ CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT
۰۴۴۷۹-۶۰۰۸۰  لوازم سیلندر چرخ جلو ۱ $۸۵٫۶۷
۰۴۹۴۵ SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT
۰۴۹۴۵-۳۵۰۸۰ ۱ $۲۸٫۹۸
۰۴۹۴۷ FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT
۰۴۹۴۷-۳۵۰۵۰ ۱ $۸٫۷۰
۳۱۴۷۸B CAP, BLEEDER PLUG(FOR FRONT DISC BRAKE)
۳۱۴۷۸-۳۰۰۱۰ ۲ $۲٫۲۱
۴۷۵۴۷B PLUG, BLEEDER(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۵۴۷-۳۵۰۲۰ ۲ $۷٫۵۵
۴۷۷۱۰A BOLT, HEXAGON(FOR FRONT DISC BRAKE CALIPER)
۹۰۱۰۵-۱۲۱۷۵ *۱۲-۱٫۲۵PX35-27 ۴ $۲٫۵۳
۴۷۷۳۰ CYLINDER ASSY, FRONT DISC BRAKE, RH
۴۷۷۳۰-۶۰۱۳۰  سیلندر چرخ جلو راست ۱ $۵۱۰٫۱۱
۴۷۷۳۱ PISTON, FRONT DISC BRAKE
۴۷۷۳۱-۳۵۰۴۰  پیستون سیلندر چرخ جلو ۸ $۲۶٫۷۷
۴۷۷۳۲C RING, SET, NO.2(FOR FRONT DISC BRAKE)
Not applicable
۴۷۷۴۸ SPRING, ANTI-RATTLE, NO.1(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۷۴۸-۳۵۰۱۰ ۲ $۴٫۳۵
۴۷۷۴۸B PIN, W/HOLE(FOR FRONT DISC BRAKE ANTI-RATTLE)
۹۰۲۴۰-۰۶۱۵۸ L=97.2 ۴ $۳٫۳۲
۴۷۷۴۹ CLIP, PIN HOLD
۴۷۷۴۹-۳۵۰۴۰ ۴ $۰٫۱۶
۴۷۷۵۰ CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, LH
۴۷۷۵۰-۶۰۱۳۰  سیلندر چرخ جلو چپ ۱ $۵۱۰٫۱۱
۴۷۷۸۱ COVER, DISC BRAKE DUST, FRONT RH
۴۷۷۸۱-۶۰۱۲۰ ۱ $۸۶٫۳۵
۴۷۷۸۲ COVER, DISC BRAKE DUST, FRONT LH
۴۷۷۸۲-۶۰۱۲۰ ۱ $۸۶٫۳۵

diag_2q1xqg

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید