خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم گیربکس و جلوبندی پرادو » دیفرانسیل عقب پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۴۱۰۳۹ کیت دنده دیفرانسیل عقب
۴۱۰۳۹-۳۴۰۷۰ DIFFERENTIAL LOCK-REAR DFF.-LSD ۱ $۲۵۵٫۶۵
۴۱۰۳۹-۳۴۰۸۰ ۱ $۴۸۴٫۷۷
۴۱۱۰۱ CARRIER SUB-ASSY, DIFFERENTIAL, REAR
۴۱۱۰۱-۳۵۱۷۰  کله گاوی عقب ۱ $۵۸۶٫۳۰
۴۱۱۱۰ CARRIER ASSY, DIFFERENTIAL, REAR
۴۱۱۱۰-۳D550 FINAL GEAR RATIO=41:11=3.727 ۱ $۲,۱۴۲٫۹۹
۴۱۱۱۰-۷۱۰۲۰ FINAL GEAR RATIO=41:11=3.727, DIFFERENTIAL LOCK-REAR DFF.-LSD ۱ $۳,۰۲۳٫۰۲
۴۱۱۱۴ BOLT, REAR DIFFERENTIAL BEARING CAP
۹۰۱۰۵-۱۲۰۵۳ ۴ $۲٫۱۷
۴۱۱۱۵ RING, DIFFERENTIAL OIL STORAGE
۴۱۱۱۵-۳۵۰۱۰ ۱ $۴٫۵۵
۴۱۲۰۱ کرانویل پنیون عقب
۴۱۲۰۱-۸۰۱۸۹ FINAL GEAR RATIO=41:11=3.727 ۱ $۱,۰۲۵٫۵۶
۴۱۲۰۱A BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION REAR)
۹۰۳۶۶-۳۵۰۸۷  بلبرینگ پنیون عقب ۱ $۱۶۳٫۳۷
۴۱۲۰۱B BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION FRONT)
۹۰۳۶۶-۳۰۰۶۷  بلبرینگ ته دیفرانسیل عقب ۱ $۱۰۶٫۶۷
۴۱۲۰۱C SEAL, OIL (FOR REAR DIFFERENTIAL CARRIER)
۹۰۳۱۱-۴۱۰۰۹  کاسه نمد دیفرانسیل عقب ۱ $۲۲٫۴۶
۴۱۲۰۱D WASHER, PLATE (FOR REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION)
۹۰۲۰۱-۳۵۴۹۷ T=1.70 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۴۹۸ T=1.73 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۴۹۹ T=1.76 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۰ T=1.79 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۱ T=1.82 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۲ T=1.85 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۳ T=1.88 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۴ T=1.91 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۵ T=1.94 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۶ T=1.97 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۷ T=2.00 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۸ T=2.03 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۹ T=2.06 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۰ T=2.09 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۱ T=2.12 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۲ T=2.15 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۳ T=2.18 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۴ T=2.21 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۵ T=2.24, MARK 01 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۶ T=2.27, MARK 02 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۷ T=2.30, MARK 03 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۸ T=2.33, MARK 04 ۱ $۴٫۱۹
۴۱۲۰۴ FLANGE SUB-ASSY, REAR DRIVE PINION COMPANION, REAR
۴۱۲۰۴-۳۵۱۰۰  فلنچ دیفرانسیل عقب ۱ $۱۱۷٫۵۸
۴۱۲۰۴B NUT (FOR REAR DRIVE PINION)
۹۰۱۷۷-۲۲۰۰۳ OD=39.5 ۱ $۳٫۶۰
۴۱۲۱۴ SLINGER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION OIL
۴۱۲۱۴-۲۶۰۱۱ ۱ $۷٫۰۰
۴۱۲۲۲ PLATE, REAR DIFFERENTIAL RING GEAR SET BOLT LOCK
۴۱۲۲۲-۳۵۰۲۰ ۵ $۳٫۶۸
۴۱۲۲۲A BOLT (FOR REAR DIFFERENTIAL RING GEAR SET)
۹۰۱۰۱-۱۱۳۵۳ ۱۰ $۱٫۲۳
۴۱۲۳۱ SPACER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION BEARING
۴۱۲۳۱-۲۴۰۱۰ ۱ $۱۹٫۶۱
۴۱۲۵۲ DEFLECTOR, DUST (FOR REAR DIFFERENTIAL)
۴۱۲۵۲-۳۵۰۴۱ ۱ $۱۱٫۲۷
۴۱۳۰۱A BEARING(FOR REAR DIFFERENTIAL CASE)
۹۰۳۶۶-۵۰۰۰۷ ۲ $۹۸٫۷۶
۴۱۳۰۲ CASE SUB-ASSY, REAR DIFFERENTIAL
۴۱۳۰۲-۳۵۰۲۰ ۱ $۴۴۰٫۳۲
۴۱۳۰۲-۳۵۰۴۰ DIFFERENTIAL LOCK-REAR DFF.-LSD ۱ $۳۹۶٫۳۲
۴۱۳۰۲A BOLT(FOR REAR DIFFERENTIAL CASE)
۹۰۱۰۵-۱۰۰۸۴ ۸ $۲٫۷۷
۴۱۳۱۵ NUT, REAR DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTING
۴۱۳۱۵-۳۵۰۲۰ RH ۲ $۱۶٫۵۳
۴۱۳۱۶ LOCK, REAR DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTING NUT
۴۱۳۱۶-۳۵۰۱۰ ۲ $۲٫۰۲
۴۱۳۵۱ WASHER, REAR DIFFERENTIAL PINION THRUST
۴۱۳۵۱-۳۰۰۶۰ ۴ $۳٫۰۴
۴۱۳۶۱ WASHER, REAR DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.1
۴۱۳۶۱-۳۵۱۶۱ T=1.8, DIFFERENTIAL LOCK-REAR DFF.-LSD ۶ $۱۲٫۱۰
۴۱۳۶۱-۳۵۳۱۰ T=0.9, RH ۲ $۶٫۰۵
۴۱۳۶۱-۳۵۳۲۰ T=1.0, RH ۲ $۶٫۱۳
۴۱۳۶۱-۳۵۳۳۰ T=1.1, RH ۲ $۶٫۸۸
۴۱۳۶۱-۳۵۳۴۰ T=1.2, RH ۲ $۷٫۵۵
۴۱۳۶۱-۳۵۳۵۰ T=1.3, RH ۲ $۷٫۹۱
۴۱۳۷۱ SPIDER, REAR DIFFERENTIAL
۴۱۳۰۶-۳۵۰۴۰ DIFFERENTIAL LOCK-REAR DFF.-LSD ۱ $۹۹٫۷۱
۴۱۳۷۱-۳۵۰۲۰

diag_1qzpcmf diag_1qzpcmr diag_2bgya8

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید