خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم گیربکس و جلوبندی پرادو » جعبه فرمان پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۴۴۲۰۰ جعبه فرمان
۴۴۲۰۰-۳۵۰۶۱ ۱ $۲,۰۹۳٫۷۶
۴۵۰۴۶ سیبک فرمان راست
۴۵۰۴۶-۳۹۵۰۵ ۱ $۷۸٫۰۲
۴۵۰۴۶A NUT, CASTLE(FOR TIE ROD END)
۹۰۱۷۱-۱۴۰۴۲ ۲ $۳٫۳۲
۴۵۰۴۷ سیبک فرمان چپ
۴۵۰۴۶-۳۹۵۰۵ ۱ $۷۸٫۰۲
۴۵۵۰۳ قرقری فرمان
۴۵۵۰۳-۳۹۲۶۵ ۲ $۱۹۲٫۳۱
۴۵۵۰۳B WASHER, CLAW(FOR STEERING RACK END)
۹۰۲۱۴-۲۲۰۰۱ OD=43 ۲ $۲٫۸۵
۴۵۵۳۵ گردگیر جعبه فرمان
۴۵۵۳۵-۲۶۰۳۰ ۲ $۲۲٫۷۷
۴۵۵۳۵B CLIP(FOR STEERING RACK BOOT)
۹۰۴۶۷-۱۹۰۲۱ ۲ $۱٫۴۶
۴۵۵۳۵D CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.1)
۹۰۴۶۰-۵۵۰۱۶ ۱ $۷٫۵۵
۴۵۵۳۶ BOOT, STEERING RACK, NO.2
۴۵۵۳۵-۲۶۰۳۰ ۱ $۲۲٫۷۷
۴۵۵۳۶A CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.2)
۹۰۴۶۰-۵۵۰۱۶ ۴
۰۴۴۴۵A لوازم جعبه فرمان
۰۴۴۴۵-۳۵۱۹۰ ۱ $۱۵۷٫۷۵
۰۴۴۵۵ GASKET KIT, POWER STEERING CONTROL VALVE OVERHOLE
۰۴۴۵۵-۳۵۱۴۰ ۱ $۷۸٫۲۴

diag_2bgya8

diag_2bgya8

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید