خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم موتوری کرولا » میل سوپاپ و زنجیر موتور کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۱۳۰۵۰ دنده vvti
۱۳۰۵۰-۲۲۰۱۱ ۱ $۱۶۷٫۸۳
۱۳۰۵۰-۲۲۰۱۲ (J) ۱ $۲۲۱٫۸۴
۱۳۵۰۶ CHAIN SUB-ASSY
۱۳۵۰۶-۲۲۰۳۰  زنجیر موتور ۱ $۱۳۴٫۵۴
۱۳۵۱۱ CAMSHAFT
۱۳۵۰۱-۲۲۰۳۱  میل سوپاپ ۱ $۳۴۴٫۳۶
۱۳۵۰۱-۲۲۰۴۱ UNLEADED GASOLINE SPEC ۱ $۳۶۵٫۹۸
۱۳۵۱۲ CAMSHAFT, NO.2
۱۳۵۰۲-۲۲۰۱۱  میل سوپاپ ۲ ۱ $۳۴۹٫۸۴
۱۳۵۲۳ دنده سر میل سوپاپ
۱۳۵۲۳-۲۲۰۲۰ UNLEADED GASOLINE SPEC ۱ $۳۷٫۶۸
۱۳۵۴۰ زنجیر سفت کن
۱۳۵۴۰-۲۲۰۲۲ ۱ $۴۱٫۰۰
۱۳۵۴۰D RING, O(FOR CHAIN TENSIONER)
۹۰۳۰۱-۲۲۰۱۳ ۱ $۳٫۵۴
۱۳۵۵۹ SLIPPER, CHAIN TENSIONER
۱۳۵۵۹-۲۲۰۱۱  بالشتک زنجیر ۱ $۳۶٫۸۱
۱۳۵۶۱ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1
۱۳۵۶۱-۲۲۰۲۰  بالشتک زنجیر ۱ $۲۵٫۹۴
۱۳۷۱۱ سوپاپ هوا
۱۳۷۱۱-۲۲۰۳۰ UNLEADED GASOLINE SPEC ۸ $۲۸٫۳۹
۱۳۷۱۱-۲۲۰۵۰ ۸ $۴۸٫۹۰
۱۳۷۱۱A لاستیک سوپاپ
۹۰۹۱۳-۰۲۱۰۱ NO.2 ۸ $۹٫۶۱
۹۰۹۱۳-۰۲۱۱۱ NO.1 ۸ $۹٫۶۱
۱۳۷۱۱B SPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
۹۰۵۰۱-۲۹۰۴۸ UNLEADED GASOLINE SPEC ۱۶ $۴٫۳۵
۹۰۹۰۵-۰۱۰۸۴ ۱۶ $۴٫۳۵
۱۳۷۱۵ سوپاپ دود
۱۳۷۱۵-۲۲۰۳۰ UNLEADED GASOLINE SPEC ۸ $۲۹٫۷۹
۱۳۷۱۵-۲۲۰۵۰ ۸ $۶۳٫۴۷
۱۳۷۳۴ SEAT, VALVE SPRING
۱۳۷۳۴-۷۴۰۱۰ ۱۶ $۰٫۵۹
۱۳۷۴۱ RETAINER, VALVE SPRING
۱۳۷۴۱-۲۲۰۲۱ ۱۶ $۲٫۶۹
۱۳۷۴۱A LOCK, VALVE SPRING RETAINER
۹۰۹۱۳-۰۳۰۲۸ ۳۲ $۱٫۳۴
۱۳۷۵۱ استکان تایپیت
۱۳۷۵۱-۴۶۰۳۰ T=5.06 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۴۰ T=5.08 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۵۰ T=5.10 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۶۰ T=5.12 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۷۰ T=5.14 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۸۰ T=5.16 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۹۰ T=5.18 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۰۰ T=5.20 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۱۰ T=5.22 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۲۰ T=5.24 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۳۰ T=5.26 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۴۰ T=5.28 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۵۰ T=5.30 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۶۰ T=5.32 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۷۰ T=5.34 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۸۰ T=5.36 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۹۰ T=5.38 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۰۰ T=5.40 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۱۰ T=5.42 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۲۰ T=5.44 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۳۰ T=5.46 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۴۰ T=5.48 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۵۰ T=5.50 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۶۰ T=5.52 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۷۰ T=5.54 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۸۰ T=5.56 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۹۰ T=5.58 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۰۰ T=5.60 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۱۰ T=5.62 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۲۰ T=5.64 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۳۰ T=5.66 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۴۰ T=5.68 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۵۰ T=5.70 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۶۰ T=5.72 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۷۰ T=5.74 ۱۶ $۱۹٫۷۷

diag_2bgya8

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید