خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم موتوری کرولا » منیفولد کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷
۱۷۱۱۱ MANIFOLD, INTAKE
۱۷۱۲۰-۲۲۰۳۰  منیفولد هوا ۱ $۶۰۶٫۸۸
۱۷۱۱۸ STAY, MANIFOLD
۱۷۱۱۸-۲۲۰۲۰ ۱ $۱۷٫۷۹
۱۷۱۱۹ STAY, MANIFOLD, NO.2
۱۷۱۳۹-۲۲۰۳۰ ۱ $۳٫۸۴
۱۷۱۴۱ MANIFOLD, EXHAUST
۱۷۱۰۴-۲۲۰۵۰  منیفولد دود ۱ $۳۹۹٫۳۵
۱۷۱۵۹ BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)
۹۰۱۲۶-۰۸۰۲۶ NO.1 ۲ $۳٫۵۲
۹۰۱۲۶-۰۸۰۴۳ NO.2 ۵ $۵٫۵۴
۱۷۱۶۷ INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.1
۱۷۱۶۷-۲۲۰۴۱ ۱ $۱۲۵٫۸۹
۱۷۱۶۸ INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.2
۱۷۱۶۸-۲۲۰۴۰ ۱ $۶۵٫۶۷
۱۷۱۷۳ GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
۱۷۱۷۳-۲۲۰۱۰  واشر منیفولد ۱ $۲۵٫۸۸
۱۷۱۷۷ GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1
۱۷۱۷۱-۲۲۰۳۰ ۱ $۶٫۰۱

diag_2bgya8

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید