خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم موتوری کرولا » صافی بنزین کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷
۲۳۲۱۷A FILTER, FUEL PUMP
۲۳۲۱۷-۲۳۰۱۰  صافی بنزین داخل باک ۱ $۱۲٫۱۸
۲۳۲۲۰P PUMP ASSY, FUEL
۲۳۲۲۱-۲۸۰۳۰  پمپ بنزین ۱ $۳۴۴٫۶۰
۲۳۲۲۵ SPACER, FUEL PUMP
۲۳۲۲۵-۲۱۰۱۰ ۱ $۱٫۵۸
۲۳۲۲۹ CLIP(FOR FUEL PUMP FILTER)
۲۳۲۲۹-۱۶۰۱۰ ۱ $۱٫۰۳
۲۳۲۳۹B SEAL, FUEL PUMP FILTER
۲۳۲۳۹-۲۱۰۱۰ ۱ $۱٫۳۴
۲۳۲۴۹ RUBBER, CUSHION(FOR FUEL PUMP)
۲۳۲۴۹-۴۶۱۸۰ ۱ $۱۴٫۷۱
۲۳۲۸۰ REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE
۲۳۲۸۰-۲۰۰۶۰ (۰۶/۲۰۰۴ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ $۱۵۱٫۶۲
۲۳۲۸۰-۲۲۰۱۰ (۰۸/۲۰۰۰ – ۰۶/۲۰۰۵) ۱ $۱۵۲٫۰۶
۲۳۲۸۰E RING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۲۰ ۱ $۳٫۵۸
۲۳۳۰۰Z FILTER, FUEL(FOR FUEL TANK)
۲۳۳۰۰-۲۱۰۱۰  صافی بنزین ۱ $۴۹٫۳۸
 diag_2bgya8
۲۲۲۱۰ دریچه سوخت
۲۲۲۱۰-۲۲۱۳۰ ۱ $۱,۲۵۰٫۲۴
۲۲۲۱۵ GASKET, THROTTLE BODY COVER
۲۲۲۱۵-۷A680 ۱ $۴٫۵۱
۲۲۲۶۷ BRACKET, THROTTLE BODY
۲۲۲۶۷-۲۲۰۳۰ ۱ $۱۴٫۵۱
۲۲۲۷۰ VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY)
۲۲۲۷۰-۰D040 (L) ۱ $۴۴۰٫۳۲
۲۲۲۷۰-۲۲۰۶۱ (J) ۱ $۴۴۰٫۳۲
۲۲۲۷۱ GASKET, THROTTLE BODY
۲۲۲۷۱-۲۲۰۴۰ ۱ $۴٫۳۹
۲۳۲۵۰ INJECTOR ASSY, FUEL
۲۳۲۰۹-۲۲۰۲۰  سوزن انژکتور ۴ $۲۸۸٫۷۴
۲۳۲۰۹-۲۲۰۴۰ UNLEADED GASOLINE SPEC ۴ $۲۸۸٫۷۴
۲۳۲۵۰B RING, O(FOR FUEL INJECTOR)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۲۴ ۴ $۳٫۰۱
۲۳۲۹۱ INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
۲۳۲۹۱-۲۲۰۲۰ ۴ $۳٫۹۵
۲۳۸۰۷ PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
۲۳۸۰۷-۲۲۰۳۰ ۱ $۱۱۹٫۲۴
۲۳۸۰۷V SPACER, NO.1(FOR DELIVERY PIPE)
۹۰۵۶۱-۰۸۰۵۵ ۲ $۳٫۲۰
۲۳۸۴۱B CLAMP, FUEL PIPE, NO.1(FOR EFI)
۲۳۸۴۱-۲۸۰۱۰ ۱ $۲٫۸۱
۲۳۸۴۲A CLAMP, FUEL PIPE, NO.2(FOR EFI)
۲۳۸۴۲-۲۲۰۲۰ ۱ $۹٫۴۹
۲۳۹۰۱ TUBE SUB-ASSY, FUEL
۲۳۹۰۱-۲۲۱۴۰ ۱ $

diag_2bgya8

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید