خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم موتوری کرولا » سینی اویل پمپ کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۱۱۳۰۱A PIN, STRAIGHT(FOR TIMING GEAR CASE)
۹۰۲۵۰-۰۸۰۷۴ L=15, OD=8 ۱ $۱٫۱۱
۱۱۳۰۱K SENSOR, CRANK POSITION
۹۰۹۱۹-۰۵۰۳۰  سنسور موقعیت میل لنگ ۱ $۱۴۱٫۲۷
۱۱۳۰۲ سینی اویل پمپ
۱۱۳۲۱-۰D030 (L) ۱ $۲۵۰٫۰۷
۱۱۳۲۱-۲۲۰۲۱ (J) ۱ $۲۴۰٫۱۵
۱۱۳۰۲A کاسه نمد سینی جلو
۹۰۳۱۱-۳۸۰۵۹ (۰۸/۲۰۰۰ – ۰۶/۲۰۰۵) ۱ $۱۷٫۴۸
۹۰۳۱۱-۳۸۰۸۹ (۰۱/۲۰۰۵ – ) ۱ $۱۴٫۷۱
۱۹۹۴۱C CLAMP, CORD(FOR CRANK POSITION SENSOR)
۱۹۹۴۱-۲۲۰۱۰ ۱ $۲٫۰۲

diag_2bgya8

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید