خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم موتوری پرادو » میل سوپاپ و زنجیر موتور پرادو ۴ سیلندر
۱۳۰۵۰ GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING
۱۳۰۵۰-۷۵۰۱۰  دنده vvti ۱ $۲۷۲٫۰۹
۱۳۰۶۳ GEAR SUB-ASSY, BALANCESHAFT DRIVE
۱۳۰۶۳-۷۵۰۱۱ ۱ $۴۵٫۳۱
۱۳۵۰۶ CHAIN SUB-ASSY
۱۳۵۰۶-۷۵۰۵۰  زنجیر موتور بلند ۱ $۱۳۴٫۵۴
۱۳۵۰۷ CHAIN SUB-ASSY, NO.2
۱۳۵۰۷-۷۵۰۳۰  زنجیر موتور کوتاه ۱ $۹۰٫۷۴
۱۳۵۱۱ CAMSHAFT
۱۳۵۰۱-۷۵۰۶۰  میل سوپاپ ۱ ۱ $۴۲۸٫۸۸
۱۳۵۰۱-۷۵۰۷۰ W(MARK) ۱ $۳۶۶٫۲۳
۱۳۵۱۲ میل سوپاپ ۲
۱۳۵۰۲-۷۵۰۵۰ ۱ $۴۲۸٫۸۸
۱۳۵۰۲-۷۵۰۶۰ W(MARK) ۱ $۳۶۶٫۲۳
۱۳۵۲۳ GEAR OR SPROCKET, CAMSHAFT TIMING
۱۳۵۲۳-۷۵۰۳۰ ۱ $۳۳٫۷۳
۱۳۵۲۳F BOLT(FOR CAMSHAFT TIMING GEAR)
۹۰۱۰۵-۱۲۱۴۹ ۱ $۳٫۰۴
۱۳۵۴۰ TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1
۱۳۵۴۰-۷۵۰۳۰  سفت کن زنجیر بلند ۱ $۳۹٫۳۴
۱۳۵۴۰C GASKET(FOR CHAIN TENSIONER)
۱۳۵۵۲-۷۵۰۲۰ ۱ $۳٫۹۹
۱۳۵۵۰ TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.2
۱۳۵۵۰-۷۵۰۱۰  سفت کن زنجیر کوتاه ۱ $۳۹٫۳۸
۱۳۵۵۴ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.4
۱۳۵۵۴-۷۵۰۲۰ ۱ $۱۱٫۸۲
۱۳۵۵۹ SLIPPER, CHAIN TENSIONER
۱۳۵۵۹-۷۵۰۴۰  بالشتک زنجیر بلند ۱ $۵۰٫۷۳
۱۳۵۶۱ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1
۱۳۵۶۱-۷۵۰۴۰  بالشتک زنجیر بلند ۲ ۱ $۵۶٫۱۰
۱۳۵۶۲ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.2
۱۳۵۶۲-۷۵۰۱۰  بالشتک زنجیر کوتاه ۱ ۱ $۴۴٫۴۸
۱۳۵۶۳ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.3
۱۳۵۶۳-۷۵۰۲۰  بالشتک زنجیر کوتاه ۲ ۱ $۱۹٫۷۷
۱۳۵۶۶B GUIDE, TIMING CHAIN
۱۳۵۶۶-۷۵۰۱۰  قاب روی زنجیر ۱ $۷٫۹۹
۱۳۵۹۷ SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING, NO.2
۱۳۵۹۷-۷۵۰۲۰ ۱ $۳۰٫۵۶
۱۳۶۳۶ SHAFT, BALANCESHAFT DRIVE GEAR
۱۳۶۳۶-۷۵۰۱۰ ۱ $۸٫۸۲
۱۳۷۱۱ VALVE, INTAKE
۱۳۷۱۱-۷۵۱۱۰  سوپاپ هوا ۸ $۳۱٫۶۱
۱۳۷۱۱A SEAL OR RING, O(FOR VALVE STEM OIL)
۹۰۹۱۳-۰۲۱۰۱ NO.1 ۸ $۹٫۶۱
۹۰۹۱۳-۰۲۱۱۲ NO.2 ۸ $۹٫۶۱
۱۳۷۱۱B SPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
۹۰۵۰۱-۳۲۰۵۵ NO PAINT ۱۶ $۵٫۱۰
۱۳۷۱۵ سوپاپ دود
۱۳۷۱۵-۷۵۱۰۰ ۸ $۴۶٫۰۷
۱۳۷۱۶ CAP, VALVE STEM
۱۳۷۱۶-۷۵۰۲۰ ۱۶ $۰٫۷۵
۱۳۷۳۴ SEAT, VALVE SPRING
۱۳۷۳۴-۶۲۰۲۰ ۱۶ $۰٫۵۹
۱۳۷۴۱ RETAINER, VALVE SPRING
۱۳۷۴۱-۲۰۰۲۱ ۱۶ $۲٫۹۷
۱۳۷۴۱A LOCK, VALVE SPRING RETAINER
۹۰۹۱۳-۰۳۰۲۸ ۳۲ $۱٫۳۴
۱۳۷۵۰ ADJUSTER ASSY, VALVE LASH
۱۳۷۵۰-۷۵۰۲۰ ۱۶ $۷۸٫۹۶
۱۳۸۰۱ ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1
۱۳۸۰۱-۲۳۰۱۱ ۱۶ $۵۳٫۱۸
۱۵۰۴۳ PIPE SUB-ASSY, CAMSHAFT OIL DELIVERY
۱۵۰۴۳-۷۵۰۱۰ ۱ $۳۹٫۲۶
۱۵۰۴۳A RING, O(FOR CAMSHAFT OIL DELIVERY PIPE)
۹۶۷۲۳-۱۹۰۱۱ ۱ $۳٫۰۱

diag_2b4fcy

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید