خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم موتوری پرادو » منیفولد پرادو ۴ سیلندر
۱۷۱۱۱ منیفولد هوا
۱۷۱۲۰-۰C020 ۱ $۶۰۲٫۴۸
۱۷۱۱۱Z BOLT, STUD(FOR INTAKE MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)
۹۰۱۲۶-۰۸۰۲۶ ۲ $۳٫۵۲
۱۷۱۱۸ STAY, MANIFOLD
۱۷۱۱۸-۷۵۰۶۰ ۱ $۱۴٫۰۴
۱۷۱۴۱ منیفولد دود
۱۷۱۴۱-۷۵۱۱۰ ۱ $۶۳۷٫۲۴
۱۷۱۴۱K BOLT, STUD(FOR EXHAUST MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)
۹۰۱۲۶-۰۸۰۵۲ ۸ $۰٫۹۹
۱۷۱۶۷ INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.1
۱۷۱۶۷-۷۵۱۶۰ ۱ $۱۱۵٫۹۲
۱۷۱۷۳ GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
۱۷۱۷۳-۷۵۰۴۰ ۱ $۳۷٫۷۰
۱۷۱۷۷ GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1

diag_2bgya8

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید