خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم موتوری پرادو » سیستم انژکتور پرادو ۴ سیلندر
۲۲۰۳۰ دریچه سوخت
۲۲۰۳۰-۷۵۰۲۰ ۱ $۱,۱۷۹٫۶۳
۲۲۲۷۱ GASKET, THROTTLE BODY
۲۲۲۷۱-۰C020 ۱ $۴٫۱۵
۲۳۲۵۰ سوزن انژکتور
۲۳۲۰۹-۷۹۱۵۵ ۴ $۲۸۸٫۷۴
۲۳۲۵۰B RING, O(FOR FUEL INJECTOR)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۷ ۴ $۳٫۰۱
۲۳۲۷۰ DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
۲۳۲۷۰-۷۵۰۱۰ ۱ $۱۰۴٫۶۹
۲۳۲۷۰F RING, O(FOR PULSATION DAMPER)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۷ ۱ $۳٫۰۱
۲۳۲۷۱F HOSE, FUEL
۲۳۲۷۱-۷۵۲۱۰ ۱ $۶۵٫۰۴
۲۳۲۷۳C HOSE, FUEL, NO.2
۲۳۲۷۳-۷۵۲۳۱ ۱ $۳۲٫۵۸
۲۳۲۷۳D CLIP(FOR FUEL HOSE NO.2)
۹۶۱۳۵-۵۱۱۰۰ ۲ $۲٫۶۹
۲۳۲۸۰ فشار شکن بنزین
۲۳۲۸۰-۷۵۰۴۰ ۱ $۱۵۱٫۶۲
۲۳۲۸۰E RING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۷ ۱ $۳٫۰۱
۲۳۲۹۱ INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
۲۳۲۹۱-۷۳۰۱۰ ۴ $۹٫۴۹
۲۳۳۰۰P صافی بنزین
۲۳۳۰۰-۳۱۱۰۰ ۱ $۶۱٫۴۴
۲۳۸۰۷ PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
۲۳۸۰۷-۷۵۰۵۰ ۱ $۶۶٫۹۴
۲۳۸۰۷R PLUG, FUEL DELIVARY PIPE
۹۰۳۴۱-۱۲۰۳۰ ۱ $۳٫۲۰
۲۳۸۰۷V SPACER, NO.1(FOR DELIVERY PIPE)
۹۰۵۶۱-۰۸۰۳۶ ۲ $۱٫۵۸
۲۳۸۴۳A CLAMP,FUEL PIPE, NO.3(FOR EFI)
۲۳۸۴۷-۷۵۰۱۰ ۱ $۳٫۳۲

diag_2bgya8

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید