خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کرولا » کامپیوتر کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰
۸۹۴۲۲ SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
۸۹۴۲۲-۳۵۰۱۰  مهره آب ۱ $۷۲٫۳۱
۸۹۴۵۶ RESISTOR, VARIABLE
Not applicable
۸۹۶۶۱ COMPUTER, ENGINE CONTROL
۸۹۶۶۱-۱۲E51  کامپیوتر ECU ۱ $۱,۵۱۳٫۲۸
۸۹۶۶۱-۱۲G01 EXHAUST EMISSION CONTROL-EUROPE 3 WITH(ON BOARD DIAGNOSIS) ۱ $۱,۴۲۸٫۵۹
۸۹۶۶۷ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
۸۹۶۶۷-۱۲۲۵۰ ۱ $۱۷٫۵۱
۸۹۶۶۸ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
۸۹۶۶۸-۱۲۱۷۰ ۱ $۱۵٫۴۶
۹۰۱۵۹-۵۰۳۸۶ *** STD. PART $

diag_1x420iz

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید