خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کرولا » مخزن شیشه شور کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰
۸۵۰۳۵ NOZZLE SUB-ASSY, WASHER
۸۵۳۸۱-۱۲۳۰۰ ANGLE 0 ۲ $۲۰٫۵۲
۸۵۳۸۱-۱۲۳۱۰ ANGLE -2 ۲ $۲۰٫۵۲
۸۵۳۸۱-۱۲۳۲۰ ANGLE +2 (08/2007 – 08/2009) ۲ $۲۰٫۵۲
۸۵۳۸۱-۱۲۳۵۰ ANGLE +2 (10/2009 – ) ۲ $۲۰٫۵۲
۸۵۳۸۱-۳۰۱۱۰ ANGLE -2 (10/2009 – ) ۲ $۲۰٫۵۶
۸۵۳۸۱-۳۰۱۵۰ ANGLE 0 (10/2009 – ) ۲ $۱۰٫۱۶
۸۵۳۱۰ موتور شیشه شور
۸۵۳۳۰-۲۱۰۱۰ ۱ $۱۴۷٫۴۷
۸۵۳۳۰ مخزن شیشه شور
۸۵۳۱۵-۱۲۶۰۰ ۱ $۶۷٫۳۳
۸۵۳۳۰A BUSH, WINDSHIELD WASHER JAR
۸۵۳۳۶-۶۰۳۰۰ ۱ $۳٫۹۹
۸۵۳۳۲ درب مخزن شیشه شور
۸۵۳۸۶-۶۰۰۵۰ ۱ $۲٫۲۹
۸۵۳۳۳ FILTER, WINDSHIELD WASHER JAR
۸۵۳۱۲-۴۸۰۱۰ ۱ $۴٫۲۳
۸۵۳۴۸ JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.1
۸۵۳۷۵-۱۰۲۶۰ ۱ $۲٫۱۰
۸۵۳۴۸G JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.2
۸۵۳۴۹-۸۹۱۲۲ ۱ $۲٫۰۶
۸۵۳۴۸M JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.3
۸۵۳۴۹-۸۹۱۲۲ ۱ $۲٫۰۶
۸۵۳۵۵ VALVE, WINDSHIELD WASHER HOSE
۸۵۳۲۱-۲۸۰۲۰ ۱ $۱۶٫۷۲
۸۵۳۷۱ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM MOTOR TO JOINT)
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=80 ۱ $۸٫۳۰
۸۵۳۷۲ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.1
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=80 ۱ $۸٫۳۰
۸۵۳۷۲B HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.2
۹۰۰۹۹-۵۹۳۴۷ L=510 ۱ $۲٫۷۳
۸۵۳۷۲H HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.3
۹۰۴۴۶-۰۷۰۰۱ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=510 ۱ $۷٫۵۹
۸۵۳۷۳ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO NOZZLE)
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=190 ۲ $۸٫۳۰
۸۵۳۸۷ CLAMP NO.1 (FOR WINDSEIELD WASHER)
۸۵۳۸۷-۱۲۸۴۰ ۱ $۶٫۳۷
۸۵۳۸۷A CLAMP, WASHER, NO.2
۸۲۷۱۱-۳A540 ۳ $۱٫۲۳
۹۰۱۱۹-۰۶۷۶۷ *** STD. PART $۰٫۷۹

diag_1x420iz

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید