خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کرولا » سنسور چرخ کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰
۸۹۵۱۶C WIRE, SKID CONTROL SENSOR, RH
۸۹۵۱۶-۱۲۱۴۰ ۱ $۵۳٫۱۸
۸۹۵۱۶D WIRE, SKID CONTROL SENSOR, LH
۸۹۵۱۶-۱۲۱۵۰ ۱ $۵۳٫۱۸
۸۹۵۴۲ SENSOR, SPEED, FRONT RH
۸۹۵۴۲-۱۲۱۰۰  سنسور چرخ جلو راست ۱ $۲۷۳٫۷۵
۸۹۵۴۳ SENSOR, SPEED, FRONT LH
۸۹۵۴۳-۱۲۱۰۰  سنسور چرخ جلو چپ ۱ $۲۷۳٫۷۵
۹۱۶۷۱-A0614 *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۱۶۷۱-A0616 *** STD. PART $۰٫۷۱
 diag_1x420iz

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید