خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کرولا » سنسور ایربگ کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰
۸۹۱۷۰ سنسور ایربگ
۸۹۱۷۰-۱۲۶۰۰ ۱ $۲۸۵٫۹۳
۸۹۱۷۳A سنسور ایربگ جلو راست
۸۹۱۷۳-۴۹۳۷۵ ۱ $۱۰۰٫۵۳
۸۹۱۷۴A سنسور ایربگ جلو چپ
۸۹۱۷۳-۴۹۳۷۵ ۱ $۱۰۰٫۵۳
۸۹۸۳۳ SENSOR, AIR BAG, REAR RH
Not applicable
۸۹۸۳۴ SENSOR, AIR BAG, REAR LH
Not applicable
۸۹۸۶۰ SENSOR ASSY, SIDE AIR BAG, RH
Not applicable
۸۹۸۶۰A SENSOR ASSY, SIDE AIR BAG, LH
Not applicable

diag_1x420iz

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید