خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کمری » چراغ جلو کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴
۸۱۱۱۰B BULB(FOR HEADLAMP, NO.1)
۹۰۹۸۱-۸Y001 ۱۲V 65W ۲ $۸٫۷۸
۸۱۱۱۰D BULB(FOR HEADLAMP, NO.2)
۹۰۹۸۱-۸Y003 ۱۲V 55W ۲
۸۱۱۳۵ UNIT ASSY, HEADLAMP, RH
۸۱۱۳۰-۰۶۸۴۰  چراغ جلو راست ۱
۸۱۱۳۵C COVER, HEADLAMP BACK, NO.1
۸۱۱۳۵-۰۶۸۱۰ ۲
۸۱۱۳۵D COVER, HEADLAMP BACK, NO.2
۸۱۱۳۶-۰۶۸۱۰ ۲
۸۱۱۷۵ UNIT ASSY, HEADLAMP, LH
۸۱۱۷۰-۰۶۸۴۰  چراغ جلو چپ ۱
۸۱۵۱۰C BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)
۹۹۱۳۲-۸Y001 ۱۲V 21W, YELLOW ۲ $۴٫۶۷
۸۱۵۱۵B SOCKET, FRONT TURN SIGNAL LAMP
۸۱۱۳۹-۰۶۸۱۰ ۲
۸۱۶۱۰F BULB(FOR CLEARANCE LAMP)
۹۹۱۳۲-۱۲۰۵۰ ۱۲V 5W ۲ $۳٫۶۸

diag_1x420iz

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید