خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کمری » مخزن شیشه شور کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴
۸۲۷۱۱-۱E340 *** STD. PART $۱٫۷۴
۸۵۰۳۵ چشمه شیشه شور
۸۵۳۸۱-۳۰۱۵۰ ANGLE +2 ۲ $۱۰٫۱۶
۸۵۳۸۱-۳۰۱۶۰ ANGLE -2 ۲ $۱۰٫۱۶
۸۵۳۸۱-۳۳۰۸۰ ANGLE 0 ۲
۸۵۳۱۰ پمپ شیشه شور
۸۵۳۳۰-۲۱۰۱۰ ۱ $۱۴۷٫۴۷
۸۵۳۳۰ مخزن شیشه شور
۸۵۳۱۵-۰۶۲۴۰ ۱
۸۵۳۳۲ درب مخزن شیشه شور
۸۵۳۸۶-۶۰۰۵۰ ۱ $۲٫۲۹
۸۵۳۳۳ FILTER, WINDSHIELD WASHER JAR
Not applicable
۸۵۳۳۶J PROTECTOR, WASHER JAR
۸۵۳۳۶-۶۰۳۰۰ ۱ $۳٫۹۹
۸۵۳۴۸ JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.1
۸۵۳۷۵-۱۰۲۶۰ ۱ $۲٫۱۰
۸۵۳۵۵ VALVE, WINDSHIELD WASHER HOSE
۸۵۳۲۱-۲۸۰۲۰ ۱ $۱۶٫۷۲
۸۵۳۷۱-۳۳۰۱۰ *** STD. PART $۱٫۵۰
۸۵۳۷۲ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.1
۹۰۰۹۹-۶۲۰۶۲ L=50 ۱
۸۵۳۷۲B HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.2
۹۰۰۹۹-۳۳۵۸۹ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=2290 ۱ $۸٫۶۶
۸۵۳۷۳ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO NOZZLE)
۹۰۰۹۹-۶۲۰۶۱ L=465 ۲

diag_1x420iz

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید